Mặt hàng xuất khẩu nào giúp đẩy mạnh xuất siêu đầu năm 2018?

Cán cân thương mại hàng hóa của VN trong tháng 3/2018 ước tính thặng dư 800 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 3/2018 gồm: Điện thoại một vài loại & linh kiện. hàng dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng giày dép…

Tình hình xuất, nhập khẩu trong tháng 3/2018

Thông tin từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 38,8 tỷ USD, tăng 36,8% so có tháng 2/2018 (trong đây, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng 38,2% so có tháng 2/2018 và trị giá nhập khẩu ước đạt 19 tỷ USD, tăng 35,4% so có tháng 2/2018).

Tổng cục Hải quan tài liệu có báo chí về tình hình xuất nhập khẩu trong tháng 3.

Với kết quả ước tính trên, trong 03 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam chuẩn bị đạt 107,32 tỷ USD, tăng 17,7% so có cộng kỳ năm 2017 (trong đây xuất khẩu ước đạt 54,31 tỷ USD, tăng 22% và nhập khẩu ước tính 53 tỷ USD, tăng 13,6% so có cộng kỳ năm 2017).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3/2018 ước tính thặng dư 800 triệu USD. Qua đây, nâng mức thặng dư của Việt nam đến hết tháng 3 năm 2018 đạt 1,3 tỷ USD.

Trong đây có một vài mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 3/2018 gồm: Điện thoại một vài loại & linh kiện: ước tính trị giá xuất khẩu trong tháng 3/2018 là 5 tỷ USD, tăng 47,1% so có tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2018, đạt 12,33 tỷ USD, tăng 58,8% so có cộng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: ước tính trong tháng 03/2018, trị giá xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tăng 35% so có tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2018 ước đạt 6,3 tỷ USD, tăng 12,9% so cộng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 3/2018 ước tính đạt 2,2 tỷ USD, tăng 28% so có tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu 3 tháng/2018 ước tính đạt hơn gần 6,29 tỷ USD, tăng 13,2% so có cộng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2018 ước tính đạt 1,2 tỷ USD, tăng 43,3% so có tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2018 ước đạt 3,45 tỷ USD, tăng 10,9% so có cộng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2018 ước tính là 700 triệu USD, tăng 60,1% so có tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2018 ước đạt 1,91 tỷ USD, tăng 8% so có cộng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 03/2018, trị giá xuất khẩu là 600 triệu USD, tăng 48,1% so có tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2018 ước đạt 1,67 tỷ USD, tăng 11,2% so có cộng kỳ năm trước.

Cà phê: trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2018 ước tính là 180 nghìn tấn, tăng 38,6% so có tháng trước và trị giá là 347 triệu USD, tăng 38,1% % so có tháng trước. Lượng xuất khẩu cà phê trong 3 tháng/2018 ước đạt 510 triệu tấn có trị giá là 989 triệu USD, tăng 12,7% về lượng và giảm 3,7% về trị giá so có cộng kỳ năm trước.

Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 03/2018 ước tính là 292 nghìn tấn, tăng nhẹ 1,4% và trị giá là 143 triệu USD, giảm 10,4% so có tháng trước. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 3 tháng/2018 ước đạt 964 nghìn tấn, trị giá ước đạt 509 triệu USD, giảm 36,5% về lượng và giảm 21,1% về trị giá so có cộng kỳ năm trước.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 03/2018 gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2018 là 3,6 tỷ USD, tăng 18,7% so có tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2018, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 10,33 tỷ USD, tăng 30,2% so có cộng kỳ năm trước.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/