Mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại nhiều cảng biển từ tháng 7/2018

Theo Tổng cục Hải quan, từ tháng 7/2018, Cơ chế 1 cửa quốc gia được triển khai mở rộng ở cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị.

Từ trung tuần tháng 11/2014, 3 thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh tàu biển ở 3 cảng biển Hải Phòng, TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu đã là một vài thủ tục Thứ nhất được thực hiện qua Cơ chế 1 1 cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính mới đây đã có Công văn 3731 gửi một vài Bộ: Giao thông Vận tải (Trung tâm CNTT, Cục Hàng hải Việt Nam), Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục KH&ĐT); NN&PTNT (Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Vụ Tổ chức cán bộ), Y tế (Cục Y tế dự phòng, Cục CNTT) và Văn phòng thường trực cải một vàih hành chính thông báo kế hoạch triển khai mở rộng Cơ chế 1 cửa quốc gia.

Cơ quan này cho biết, thực hiện kế hoạch triển khai mở rộng Cơ chế 1 cửa quốc gia ở cảng biển, cảng thủy nội địa theo Quyết định 2185 ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi đã đi vào vận hành thi công, nâng cấp hệ thống để cung cấp triển khai mở rộng Cơ chế 1 cửa quốc gia ở cảng biển thích hợp có quy định ở Nghị định 58 ngày 10/5/2017 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã phối hợp có một vài Bộ, ngành tổ chức 3 lớp tập huấn ở Hải Phòng, TP.HCM và Đà Nẵng cho công ty, một vài cơ quan quản lý nhà nước liên quan thực hiện một vài thủ tục đối có tàu thuyền ở cảng biển, cảng thủy nội địa qua Cơ chế 1 cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan đã thống nhất kế hoạch triển khai giữa một vài giữa một vài cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Trên cơ sở đây, Tổng cục Hải quan chủ trì triển khai mở rộng Cơ chế 1 cửa quốc gia ở một vài cảng biển.

Cụ thể, từ tháng 7/2018, triển khai mở rộng Cơ chế 1 cửa quốc gia ở cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc một vài tỉnh, đô thị: Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

Theo đây, trọn vẹn hãng tàu, đại lý hãng tàu, giao nhận sẽ thực hiện khai báo một vài thủ tục hành chính liên quan đến tàu thuyền được triển khai mở rộng theo Cơ chế 1 cửa quốc gia, bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (emanifest) thông qua Cổng tài liệu 1 cửa quốc gia ở địa chỉ https://vnsw.gov.vn.

11 thủ tục hành chính được triển khai mở rộng Cơ chế 1 cửa quốc gia gồm có: Thủ tục tàu biển nhập cảnh ở cảng biển; Thủ tục tàu biển xuất cảnh ở cảng biển; Thủ tục tàu biển quá cảnh ở cảng biển; Tàu biển vận hành tuyến nội địa vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đây vào cảng biển khác của Việt Nam mà không chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc không có hành khách, thuyền viên có quốc tịch nước ngoài; Thủ tục đối có tàu biển vận hành tuyến nội địa rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đây rời cảng biển khác của Việt Nam; Thủ tục tàu biển nhập cảnh ở cảng dầu khí ngoài khơi và vận hành trong vùng biển Việt Nam;

Thủ tục tàu biển xuất cảnh ở cảng dầu khí ngoài khơi; Thủ tục tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và vận hành trong vùng biển Việt Nam; Thủ tục tàu biển rời cảng dầu khí ngoài khơi và vận hành trong vùng biển Việt Nam; Tàu biển vận hành tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên có quốc tịch nước ngoài vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đây vào cảng biển khác của Việt Nam; Tàu biển vận hành tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên có quốc tịch nước ngoài rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đây rời cảng biển khác của Việt Nam có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên có quốc tịch nước ngoài.

Để cung cấp kế hoạch triển khai mở rộng Cơ chế 1 cửa quốc gia nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị một vài đơn vị phối hợp thông báo kế hoạch tới một vài hãng tàu, đại lý hãng tàu; đề nghị một vài hãng tàu, đại lý hãng tàu đăng ký/cập nhật tài khoản, dự trù chữ ký số để khai báo tài liệu đếnCổng tài liệu 1 cửa quốc gia ở địa chỉ https://vnsw.gov.vn.

Đồng thời, một vài đơn vị được đề nghị thông báo tới một vài đơn vị xử lý nghiệp vụ liên quan đến một vài thủ tục hành chính nêu trên về phạm vi, kế hoạch triển khai mở rộng Cơ chế 1 cửa quốc gia. Các cơ quan quản lý nhà nước ở cảng biển (Cảng vụ hàng hải, Bộ đội biên phòng, kiểm dịch y tế thuộc Bộ Y tế, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật thuộc Bộ NN&PTNT) thuộc một vài vị trí triển khai tham dự xử lý tài liệu qua Cổng tài liệu 1 cửa quốc gia 24/24 mỗi ngày và chủ động phối hợp giữa một vài cơ quan quản lý nhà nước ở cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi để thực hiện Cơ chế 1 1 cửa quốc gia.

Trong thời gian đầu triển khai, từ ngày 1 – 13/7/2018, một vài cơ quan bố trí cán bộ trực để làm thủ tục theo quy trình hiện hành phòng khi hệ thống gặp sự cố phát sinh. Các Bộ Giao thông Vận tải, Quốc phòng dự trù sẵn sàng hệ thống, phối hợp có có Tổng cục Hải quan để chắc chắn đầy đủ một vài đề nghị kỹ thuật phục vụ việc triển khai nêu trên.

Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế thông báo tới một vài đơn vị kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch y tế liên quan truy cập vào tính năng rút gọn của Cổng tài liệu 1 cửa quốc gia (địa chỉ: oga.vnsw.gov.vn) để tiếp nhận tài liệu khai báo của công ty; tổng hợp danh sách cán bộ cần cấp ở khoản truy cập vào tính năng rút gọn của Cổng tài liệu 1 cửa quốc gia (Họ và tên, đơn vị, chức vụ, hotline hotline, địa chỉ thư điện tử) gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục CNTT và Thống kê Hải quan).

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, tính đến ngày 10/6/2018, đã kết nối 11 bộ, ngành; 47 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế 1 cửa quốc gia có tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng tài liệu 1 cửa quốc gia là hơn 1,25 triệu bộ hồ sơ của trên 22.000 công ty tham dự. Trong đây, riêng từ đầu năm nay đến ngày 10/6/2018, số hồ sơ đạt trên 361.000 bộ, số công ty tham dự là trên 3.800.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/