Mở rộng dịch vụ thuế điện tử cho doanh nghiệp Bắc Ninh, Phú Thọ

Từ ngày 11/12/2017, Tổng cục Thuế triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử cho trọn vẹn 1 số công ty ở 1 số tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ.

Chính thức sử dụng hệ thống eTax, công ty sẽ dừng sử dụng hệ thống kê khai, nộp thuế điện tử cũ

Với hệ thống dịch vụ thuế điện tử – eTax, 1 số công ty có thể tiếp cận và quản lý toàn bộ 1 số dịch vụ thuế điện tử trên 1 hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều áp dụng khác nhau như trước đây.

Thuế điện tử (eTax) là hệ thống 1 cửa tập trung, bởi thế công ty chỉ cần sử dụng 1 tài khoản, đăng nhập vào 1 hệ thống để sử dụng toàn bộ 1 số dịch vụ, quản lý toàn bộ 1 số hồ sơ thuế mà không cần 1 sốh tân địa chỉ trang web hay đăng nhập lại hệ thống, giúp công ty tiện lợi thực hiện đầy đủ 1 số bước trong 1 số quy trình kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu tài liệu hồ sơ, nghĩa vụ thuế.

Đối có 1 số công ty có diện tích lớn, ngoài 1 tài khoản chính của mỗi mã số thuế có thể tạo thêm 1 số tài khoản cho 1 số chức danh khác nhau như giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên…, giúp kiểm soát tối ưu hơn trách nhiệm 1 số thành viên.

Doanh nghiệp cũng có thể tra cứu 1 số hồ sơ thuế đã gửi đến cơ quan thuế, 1 số thông báo xử lý kết quả của hồ sơ thuế, tra cứu tài liệu nghĩa vụ thuế, số thuế phải nộp.

Đối có 1 số công ty đã chuyển nhượng có cơ quan thuế trên 1 số hệ thống khai thuế, nộp thuế, mọi tài liệu về tài khoản chuyển nhượng và hồ sơ của công ty sẽ được chuyển sang hệ thống eTax để tiếp tục sử dụng 1 số dịch vụ của cơ quan thuế mà không phải đăng ký lại.

Sau khi chính thức đưa hệ thống eTax vào sử dụng, công ty sẽ dừng sử dụng hệ thống kê khai, nộp thuế điện tử cũ.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/