MobiFone giao một cá nhân phụ trách chức vụ Tổng giám đốc

ICTnews – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone vừa mở bán chọn lọc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Đăng Nguyên, Phó tổng giám đốc MobiFone phụ trách chức vụ Tổng giám đốc MobiFone.
MobiFone giao 1 cá nhân phụ trách chức vụ Tổng giám đốc - ảnh 1

Lễ mở bán ông Nguyễn Đăng Nguyên được giao phụ trách chức vụ Tổng giám đốc MobiFone

Trước đây, Bộ TT&TT đã mở bán chọn lọc ông Cao Duy Hải sẽ thôi giữ chức Tổng giám đốc MobiFone. Như vậy, ông Nguyễn Đăng Nguyên sẽ phụ trách chức vụ Tổng giám đốc MobiFone từ ngày 22/8/2018.

Ông Nguyễn Đăng Nguyên là người nhiều năm giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng kỹ thuật của MobiFone. Khi ông Nguyễn Đăng Nguyên phụ trách mảng kỹ thuật của MobiFone, MobiFone được bạn phân tách là nhà mạng có chất lượng tốt.

Ông Nguyễn Đăng Nguyên phụ trách chức vụ Tổng giám đốc MobiFone đúng vào thời điểm được cho là gặp khó nhất của nhà mạng này. Hai nhiệm vụ khá nặng nề đối có ông Nguyễn Đăng Nguyên là phải giải quyết vấn đề vùng phủ sóng của MobiFone và thi công mảng CNTT để đi theo xu hướng chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang trở thành nhà cung cấp dịch vụ tích hợp viễn thông và CNTT.

Giới đánh giá cho rằng, 1 trong những nhiệm vụ quan trọng của bộ máy lãnh đạo MobiFone ở thời điểm này là xốc lại tất cả bộ máy MobiFone sau vụ AVG và đưa Tổng doanh nghiệp này trở về địa điểm danh tiếng trong lĩnh vực viễn thông và CNTT. Theo những nhà đánh giá, chiến lược 4 trụ cột của MobiFone đã được tuyên bố trước đây sẽ nhữngh tân sau khi MobiFone không còn nắm giữ 95% cổ phần của AVG.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/