Moody’s nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service ngày 10/8 đã nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam từ B1 lên Ba3 và điều chỉnh triển vọng từ tích cực sang ổn định.

Đánh giá của Moody’s được đưa ra dựa trên tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ có sự hỗ trợ từ việc sử dụng càng ngày càng hiệu quả lực lượng lao động và nguồn vốn trong nền kinh tế.

Kỳ hạn trung bình của trái phiếu chính phủ dài và giảm dần sự tùy thuộc vào nợ bằng ngoại tệ cho thấy sự ổn định và giảm dần gánh nặng nợ của chính phủ, nhất là nếu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ được duy trì dài hơn chuẩn bị. Cấu trúc trái phiếu của Chính phủ Việt Nam cũng hạn chế sự tác động của một vài “cú sốc” tài chính.

Việc nâng mức xếp hạng nói trên đối có Việt Nam cũng cho thấy sự cải thiện “sức khỏe” của ngành ngân hàng mà Moody’s tiên liệu sẽ được duy trì dù là từ một vài mức tương đối yếu.

Moody’s cũng nâng mức trần tín nhiệm đối có trái phiếu ngoại tệ (FC) dài hạn từ Ba2 lên Ba1 và mức trần tín nhiệm đối có tiền gửi FC dài hạn từ B2 lên B1. Mức trần tiền gửi và trái phiếu FC ngắn hạn của Việt Nam vẫn không đổi ở mức “Không phải tốt nhất”. Trong khi đây, mức trần tiền gửi và trái phiếu bằng đồng Việt Nam vẫn ở mức Baa3.

Bên cạnh đây, Moody’s cũng tiên liệu kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,4%/năm trong GĐ 2018-2022. Moody’s ước tính kinh tế Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng mạnh, ở mức dao động 6,5%, có sự hỗ trợ từ sự sử dụng càng ngày càng hiệu quả nguồn lao động và vốn trong nền kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam có cả sức mạnh kinh tế cộng có mức tăng trưởng và sức tranh đua cao khi đang chuyển hướng phát triển sang một vài lĩnh vực có giá trị tăng lên cao.

TheoTTXVN

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/