Home Blog Một nhà đầu tư chi hơn 33 tỷ đồng mua cổ phiếu Trần Anh