Mua bán hàng online nở rộ, Viettel Post báo lãi khủng

Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post) vừa mở phân phối báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 có lợi nhuận tăng đột biến.

Theo đây, doanh thu 6 tháng đầu năm của Viettel Post đạt 1.903 tỷ đồng, tăng 1% so có cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải nguyên nhân doanh thu chỉ tăng 1% và giá vốn hàng phân phối giảm hơn 50 tỷ đồng, Tổng doanh nghiệp cho biết: Trong kỳ, doanh nghiệp không phát sinh làm việc phân phối hàng đối có những sản phẩm sim, thẻ dẫn đến doanh thu phân phối hàng và giá vốn hàng bản giảm so có kỳ trước.

Ngoài ra, việc mở rộng mạng lưới chi nhánh ở những tỉnh, đô thị đồng thời tận dụng ưu thế nhà cung cấp lớn để phát triển dịch vụ logistic và forwarding dẫn đến doanh thu phân phối hàng, cung cấp dịch vụ và những kinh phí phát sinh, công nợ phải thu, công nợ phải trả biến động tăng so có cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, những khoản giảm trừ doanh thu giảm mạnh 1,062 nghìn tỷ đồng, cùng có lợi nhuận gộp về phân phối hàng và cung cấp dịch vụ tăng hơn 70 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ làm việc kinh doanh tăng 52 tỷ đồng; lợi nhuân khác tăng hơn 3 tỷ đồng;….giúp cho lợi nhuận kế toán sau thuế của Viettel Post trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 117 tỷ đồng, tăng 60% so có cùng kỳ năm 2017.

Viettel Post được thành lập từ năm 1997, làm việc theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ năm 2009. Công ty có vốn điều lệ 297 tỷ đồng, trong đây Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) nắm giữ 68,08%; Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital nắm giữ 5,08%; Cổ đông khác nắm giữ 26,84%.

Tổng doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực chuyển phát, kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa; bưu chính,… Việc bùng nổ phân khúc chuyển nhượng hàng online đã giúp cho dịch vụ chuyển phát nhanh thu lãi lớn, trong đây có Viettel Post.

Tính đến nay, Viettel Post có 85 chi nhánh ở những tỉnh, thành trên toàn quốc. Tổng Công ty có những doanh nghiệp con được hợp nhất báo cáo tài chính ở thời điểm 30/6/2018 gồm:

Nguồn: BCTC Viettel Post.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/