Muốn hút người tài ở nước ngoài, phải giữ chân người tài trong nước đã

“Chừng nào chúng ta chưa tận dụng hết trí tuệ, sự sáng tạo của người Việt trong nước thì “đừng hy vọng nhiều vào việc tìm kiếm sự đâyng góp của một vài người đang ở ngoài Việt Nam” – TS. Nguyễn Đình Cung.

Tại Hội thảo Đánh giá giữa kỳ kết quả cơ cấu lại nền kinh tế GĐ 2016-2020 diễn ra chiều 05/09 ở Hà Nội, 1 trong một vài biện pháp (ngoài ổn định kinh tế vĩ mô) để tạo động lực tăng trưởng được TS. Nguyễn Đình Cung (Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Quản lý Trung ương – CIEM) cho rằng cần phải đã đi vào hoạt động chuyển đổi sang nền kinh tế phân khúc tiên tiến, hội nhập, vừa chuyển đổi sang nền kinh tế số, tận dụng thời cơ mà cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) có lại.

Theo đây, cần đã đi vào hoạt động thể chế và phát triển phân khúc một vài yếu tố sản xuất để một vài phân khúc này đâyng vai trò chủ yếu trong huy đọng và phân bổ sử dụng nguồn lực hiệu quả;

TS. Cung độc đáo nhấn mạnh cần đổi mới vai trò và biện pháp quản lý nhà nước, trong đây, có đổi mới và thực hiện phân bố nguồn lực nhà nước theo cơ chế, tiêu chuẩn phân khúc;

Về phát triển hạ tầng, bên cạnh việc phát triển hạ tầng giao thông, cơ cấu lại nguồn điện, năng lượng và phát triển phân khúc năng lượng tranh giành, cần thi công hạ tầng kinh tế số.

Việc kìm hãm sự tự do của phân khúc sẽ không tạo ra động lực cho tăng trưởng kinh tế. Nền kinh tế giai đoạn này cần hai dòng chuyển động mạnh mẽ, đây là chuyển động của nền kinh tế phân khúc và chuyển động của nền kinh tế số của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Có bởi thế chúng ta mới hy vọng bắt kịp có địa cầu”, TS. Nguyễn Đình Cung nói.

TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện CIEM.

Viện trưởng Viện CIEM cho rằng có CMCN 4.0 cần suy nghĩ, hành động hơn là một vài tuyên bố khẩu hiệu, và cũng phải bắt đầu bằng tư duy, thể chế, hạ tầng và một vài kế hoạch hành động cụ thể.

Nếu cứ tư duy theo kiểu 1.0 hay 2.0 như giai đoạn này mà ứng dụng vào 4.0 thì tôi nghĩ là chúng ta đẩy 4.0 đi chứ không phải kéo 4.0 lại có chúng ta.” ông Cung nói.

Đồng tình có quan điểm trên, TS. Lê Xuân Bá, nguyên Viện trưởng Viện CIEM cho rằng để tái cơ cấu nền kinh tế thành công, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững, chúng ta phải một vàih tân tư duy, nói phải đi cùng có làm, phải đổi mới pháp luật,…

Đặc biệt, ông Bá cho rằng dứt khoát cần phải có nhà nước kiến tạo. Hơn nữa, để tạo động lực cho tăng trưởng cần phải có vốn và lao động. Cần phải sử dụng vốn 1 một vàih có hiệu quả, đồng thời dứt khoát phải có lao động tay nghề có kỹ năng.

Nói đến nền kinh tế số, TS. Nguyễn Đình Cung cho rằng trước hết cần tạo môi trường kinh doanh thật tốt để khuyến khích, tận dụng tối đa trí tuệ của người Việt trong nước. Điều này quan trọng không kém và là việc cần làm ngay trước khi chúng ta hô hào, kêu gọi người Việt Nam ở nước ngoài về nước đâyng góp thi công quê hương.

Theo ông Cung, “chừng nào chúng ta chưa tận dụng hết trí tuệ, sự sáng tạo của người Việt trong nước thì đừng hy vọng nhiều vào việc tìm kiếm sự đâyng góp của một vài người đang ở ngoài Việt Nam”.

Chừng nào chúng ta có chính sách bán hàng giữ người tài ở lại Việt Nam thì khi đây mới có khả năng kéo một vài người khác về Việt Nam. Còn nếu không, người tài của Việt Nam vẫn tiếp tục ra đi, một vài Start-up của Việt Nam vẫn còn ra đi thì tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ kéo được người Việt trở về đâyng góp thi công đất nước.”, TS. Nguyễn Đình Cung chia sẻ quan điểm.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/