Năm 2017: BIC lãi hợp nhất 186 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm

Ngày 18/01/2018, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Thanh Vân, Phó Bí thư thường trực phụ trách Đảng ủy BIDV, Ủy viên Hội đồng Quản trị BIDV, ông Lê Trung Thành, Phó Tổng Giám đốc BIDV, các ông bà là lãnh đạo cao cấp và đại diện lãnh đạo các Ban liên quan ở Trụ sở chính BIDV. Về phía BIC, có ông Trần Lục Lang, Phó Tổng Giám đốc BIDV kiêm Chủ tịch HĐQT BIC, ông Trần Hoài An, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIC cộng các ông bà là thành viên Ban Tổng Giám đốc và gần 200 cán bộ chủ chốt của BIC trên toàn hệ thống. Hội nghị cũng có sự góp mặt của lãnh đạo các doanh nghiệp con của BIC ở Lào và Campuchia.

Báo cáo trước Hội nghị về kết quả kinh doanh của BIC năm 2017, ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC, cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC năm qua đạt 1.810 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so có năm 2016. Trong đây, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.625 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so có năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2017 đạt 186 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so có năm 2016, đã đi vào vận hành 100% kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đây, lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ đạt 213 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến 55% so có năm ngoái thông qua việc nhận cổ tức từ LVI chuyển về. Tỷ lệ bồi thường gốc năm 2017 ở mức 41,6%, thấp hơn 1,3% so có năm 2016 và thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC, báo cáo Hội nghị về kết quả kinh doanh của BIC năm 2017.

Đặc biệt, trong bối cảnh các nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống gặp nhiều sức ép, gặp khó, năm 2017, BIC đã tiếp tục đẩy mạnh khai thác phân khúc bán lẻ và đạt được nhiều kết quả khả quan, nổi trội là kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) có tốc độ tăng trưởng lên tới 60%.

Bên cạnh các kết quả kinh doanh tích cực, năm 2017, BIC tiếp đạt được thành công ở các mặt vận hành khác như: được A.M. Best duy trì định hạng năng lực tài chính B+ (Tốt), năng lực tổ chức phát hành bbb-; lần thứ 2 không ngừng nghỉ đứng trong Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ danh tiếng nhất Việt Nam; lần thứ 4 không ngừng nghỉ được công nhận là 1 trong 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam; lần thứ 7 được bình chọn là 1 trong 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam…

Hướng tới năm 2018, BIC tiếp tục kiên định có mục tiêu tăng trưởng gắn liền có hiệu quả, an toàn và bền vững, phấn đấu đã đi vào vận hành các mục tiêu: 2.100 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, tăng trưởng 16% so có năm 2017; lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 8% so có năm 2017, đồng thời, phấn đấu có lãi từ vận hành kinh doanh bảo hiểm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Thanh Vân, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Đảng ủy BIDV, Ủy viên Hội đồng Quản trị BIDV, ghi nhận các kết quả mà BIC đã đạt được trong năm 2017, đồng thời, đặt ra các đề nghị cụ thể cho BIC trong năm 2018. Theo đây, BIC cần mau chóng khắc phục các mặt còn tồn ở trong năm 2017, tập trung đẩy mạnh doanh thu (đặc biệt là doanh thu Bancassurance), nâng xa lộ độ và chất lượng công tác giám định bồi thường, kiểm soát nghiêm ngặt kinh phí quản lý, giảm mật độ kinh phí kết hợp, sớm đã đi vào vận hành việc thi công KPI và cơ chế lương bổng, rà soát lại vận hành của các doanh nghiệp thành viên để kịp thời có các biện pháp cơ cấu lại mạng lưới và điều chỉnh diện tích cho thích hợp, đồng thời, tập trung hỗ trợ LVI, CVI để phát triển Bên cạnh đây vận hành kinh doanh ở phân khúc hải ngoại. Nhận định về năm 2018, ông Vân tiên đoán vận hành kinh doanh của BIC sẽ tiếp tục phải đối mặt có nhiều gặp khó trong bối cảnh phân khúc tranh đua càng ngày càng khốc liệt. Ông Vân cam đoan BIDV sẽ tiếp tục dành các nguồn lực hỗ trợ cho BIC, đồng thời tin tưởng có sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống BIC, sự hỗ trợ hiệu quả của đối tác chiến lược FairFax, BIC sẽ đạt được các mục tiêu đề ra và từng bước khẳng định vị thế không chỉ ở Việt Nam mà còn trên phân khúc quốc tế.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/