Năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt ước đạt gần 1,5 tỷ USD doanh thu

Theo báo cáo nhanh kết quả kinh doanh năm 2017 đến thời điểm giai đoạn này, Tập đoàn Bảo Việt đã cán mốc doanh thu ước gần 1,5 tỷ USD, đã đi vào hoạt động vượt kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Kết thúc năm tài chính 2017, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt ước đạt gần 31.200 tỷ đồng, đã đi vào hoạt động 108% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đã đi vào hoạt động vượt kế hoạch năm.

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ có mức doanh thu tăng 25% và đứng ở địa điểm số 1 phân khúc về doanh thu khai thác mới ước đạt trên 3.800 tỷ đồng; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ cũng đứng ở địa điểm số 1 có doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt trên 8.500 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh chứng khoán ghi nhận sự thành công nổi bật về doanh thu môi giới. Thị phần môi giới của CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt xấp xỉ 5% toàn phân khúc, đưa BVSC vào top 5 doanh nghiệp có thị đa số nhất ở HOSE trong 2 quý không ngừng nghỉ. Đáng chú tâm, BVSC là đơn vị giải đáp thành công thương vụ thoái vốn nhà nước ở Sabeco, đem lại gần 5 tỷ USD cho ngân sách nhà nước thông qua thương vụ này.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/