Năm 2018, vốn FDI “đổ” vào bất động sản đạt 6,6 tỷ USD

Trong 18 lĩnh vực lôi kéo vốn đầu tư nước ngoài (FDI), lĩnh vực vận hành kinh doanh BĐS đứng thứ 2 có tổng vốn đầu tư 6,6 tỷ USD, chiếm 18,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Năm 2018, vốn FDI “đổ” vào BĐS đạt 6,6 tỷ USD

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung trong năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 35,46 tỷ USD, bằng 98,8% so có cộng kỳ năm 2017. Ước tính 1 vài dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so có cộng kỳ năm 2017.

Tính đến ngày 20/12/2018, cả nước có 3.046 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có tổng vốn đăng ký cấp mới gần 18 tỷ USD, bằng 84,5% so có cộng kỳ năm 2017; 1.169 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư có tổng vốn đăng ký tăng thêm 7,59 tỷ USD, bằng 90,3% so có cộng kỳ năm 2017.

Cũng trong năm 2018, cả nước có 6.496 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có tổng giá trị vốn góp 9,89 tỷ USD, tăng 59,8% so có cộng kỳ 2017.

Theo lĩnh vực đầu tư, công ty nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đây công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực lôi kéo được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất có tổng số vốn đạt 16,58 tỷ USD, chiếm 46,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực vận hành kinh doanh BĐS đứng thứ 2 có tổng vốn đầu tư 6,6 tỷ USD, chiếm 18,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ có tổng vốn đầu tư đăng ký 3,67 tỷ USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo đối tác đầu tư, có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư ở Việt Nam. Nhật Bản đứng địa điểm thứ nhất có tổng vốn đầu tư 8,59 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai có tổng vốn đầu tư đăng ký 7,2 tỷ USD, chiếm 20,3% tổng vốn đầu tư. Singapore đứng thứ ba có tổng vốn đầu tư đăng ký 5 tỷ USD, chiếm 14,2% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh đô thị, trong đây Hà Nội lôi kéo nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất có tổng số vốn đăng ký 7,5 tỷ USD, chiếm 21,2% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 có tổng vốn đăng ký 5,9 tỷ USD, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 3 có tổng số vốn đăng ký 3,1 tỷ USD chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, 1 số dự án lớn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong năm 2018 như: Dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc (Đông Anh, Hà Nội) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 14/7/2018 có tổng vốn đầu tư 4,138 tỷ USD do Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đầu tư với mục tiêu xây dựng khu đô thị thông minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội…

Dự án Nhà máy sản xuất polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) ở Việt Nam, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 30/5/2018 với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,201 tỷ USD do Hyosung Corporporation (Hàn Quốc) đầu tư tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Dự án Công ty TNHH Laguna (Việt Nam), cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 07/3/2007 do nhà đầu tư Singapore đầu tư tại Thừa Thiên Huế đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,12 tỷ USD vào ngày 25/5/2018.

Dự án nhà máy LG Innitek Hải Phòng (Hàn Quốc), cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 01/9/2016 có mục tiêu Sản xuất mô đun Camera điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 501 triệu USD vào ngày 23/02/2018.

Dự án LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc), cấp phép ngày 15/4/2016 ở Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 500 triệu USD vào ngày 09/8/2018.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/