Năm 2023 Apple có 600 Store, cơ hội nào cho Việt Nam?

Số lượng cửa hàng Apple Store chính hãng trên toàn cầu chuẩn bị chạm mốc 600 năm 2023.
Năm 2023 Apple có 600 Store, cơ hội nào cho Việt Nam | Apple Store Việt Nam bao giờ có | Khi nào Apple mở Apple Store ở Việt Nam

Số lượng Apple Store toàn cầu tiếp tục tăng

Trong blog mới nhất, chuyên gia lâu năm về Apple – Gene Munster – đưa ra những tiên đoán về Apple Store. Theo đây, ông đánh giá Apple Store đâyng vai trò càng ngày càng quan trọng cho tương lai của “táo khuyết”. Sau khi chạm mốc 500 cửa hàng đầu năm 2018, đến năm 2023 số lượng sẽ tăng lên 600.

Nhà đánh giá nhận định chuỗi cửa hàng phân phối lẻ khủng của Apple đã có lại lợi thế tranh đua chẳng thể bị xem nhẹ. Nhờ đây, nhà sản xuất iPhone có thể phân phối sản phẩm riêng nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào làm được.

Sau khi chia sẻ đôi dòng lịch sử về Apple Store và nhữngh tân trong trải nghiệm của chuỗi, ông viết: “Các cửa hàng Apple mới còn tiếp tục tăng trưởng. Chúng tôi tiên đoán số lượng cửa hàng Apple chạm mốc 600 vào năm 2023, tăng từ 511 giai đoạn này. Hai khu vực tăng trưởng lớn nhất sẽ là Trung Quốc (hiện có 50 cửa hàng) và Ấn Độ (khả năng được thông báo trong 6 tháng tới)”. Ông cũng ước tính số lượng nhân viên phân phối lẻ sẽ tăng từ 65.000 lên 80.000.

Cửa hàng Apple Store thứ 500 được doanh nghiệp mở vào tháng 1/2018. Đây cũng là cửa hàng Apple chính hãng Thứ nhất ở Hàn Quốc.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/