Ngân hàng của vợ “Bầu” Kiên bứt phá ngoạn mục về lợi nhuận

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa ra mắt kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018.

Theo đây, lợi nhuận sau thuế quý 2/2018 của VietBank đạt 117 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 194 tỷ đồng, tăng 211% so có 6 tháng đầu năm 2017.

Lợi nhuận bứt phá đến từ lương lãi thuần 6 tháng đầu năm đạt 541 tỷ đồng so có 355 tỷ đồng của cộng kỳ năm ngoái. Hoạt động đầu tư kinh doanh ngoại hối lãi 11 tỷ đồng so có mức lỗ 968 triệu đồng của năm ngoái. Đầu tư chứng khoán lãi 152 tỷ đồng so có mức lãi 61 tỷ đồng của năm ngoái. Lợi nhuận từ làm việc kinh doanh trước kinh phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 338 tỷ đồng so có mức 72 tỷ đồng của năm ngoái,…

Chi phí làm việc là 384 tỷ đồng, gần như không một vàih tân so có cộng kỳ năm ngoái, nhưng kinh phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng vọt lên 138 tỷ đồng so có 9,8 tỷ đồng của năm ngoái.

Trong năm nay, VietBank không có khoản thu nào từ một vài khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro.

Ngân hàng cho biết, lượng tiền mặt (bao gồm VND và USD) tính đến cuối quý 2 là 445 tỷ đồng, giảm 45 tỷ đồng so có cộng kỳ. Tiền gửi chi trả ở NHNN là 501 tỷ đồng, giảm 194 tỷ đồng so có cộng kỳ. Tiền gửi và cho vay ở một vài TCTD khác là 4.484 tỷ đồng, tăng 762 tỷ đồng so có cộng kỳ.

Cho vay bạn số cuối quý 2 đạt 31.648 tỷ đồng. Trong đây, nợ có khả năng mất vốn là 364 tỷ đồng.

Phân tích dư nợ theo kỳ hạn, nợ ngắn hạn là 11.781 tỷ đồng; nợ trung hạn 8.540 tỷ đồng; nợ dài hạn 11.326 tỷ đồng. Số dư cuối kỳ trích lập dự phòng rủi ro là 234 tỷ đồng.

Tổng tiền gửi của bạn số cuối quý 2 (bao gồm cả tiền gửi của Kho bạc Nhà nước) là 35.545 tỷ đồng, tăng 4.000 tỷ đồng so có cộng kỳ. Trong đây, tiền gửi VND không kỳ hạn là 3.000 tỷ đồng, tiền gửi có kỳ hạn bằng VND là 32.000 tỷ đồng.

VietBank là ngân hàng nhỏ, vốn điều lệ chỉ 3.249 tỷ đồng, đủ để cung cấp quy định vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Ngân hàng có trụ sở ở đô thị Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Tổng số cán bộ, nhân viên tính đến 30/6 là 1.761 người.

Danh sách 7 thành viên HĐQT của ngân hàng VietBank gồm 7 người. Đáng chú tâm, trong đây có tên bà Đặng Ngọc Lan, vợ ông Nguyễn Đức Kiên (cựu Phó Chủ tịch ACB), và ông Trần Văn Tá, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính.

Ngoài việc có cổ phần và có chân trong HĐQT VietBank, bà Đặng Ngọc Lan còn đang có gần 47 triệu cổ phiếu của ngân hàng ACB và được cho là người giàu thứ 39, trong top 50 người giàu nhất Việt Nam.

Danh sách HĐQT và Ban TGĐ của VietBank. Nguồn: VietBank.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/