Ngành Ngân hàng đã xử lý gần 140.000 tỷ đồng nợ xấu

Sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 42, ngành Ngân hàng đã xử lý được gần 140.000 tỷ đồng nợ xấu.

Ngày 28/08, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ – TTg.

NHNN cho biết, đến 30/6/2018, hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý được 138,29 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 (không bao gồm 61,04 nghìn tỷ đồng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu nội bảng).

Ảnh minh họa

Trong đây, xử lý nợ xấu nội bảng là 70,23 nghìn tỷ đồng (chiếm 50,78%), xử lý một vài khoản nợ đang hạch toán ngoài bảng cân đối kế toán xác định theo Nghị quyết 42 là 21,59 nghìn tỷ đồng (chiếm 15,61%) và xử lý một vài khoản nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 đã phân phối cho VAMC được chi trả bằng trái phiếu đặc trưng là 46,46 nghìn tỷ đồng (chiếm 33,59%).

Năng lực tài chính của một vài tổ chức tín dụng được củng cố, vốn điều lệ tăng nhanh dần qua một vài năm. Tính đến 30/6/2018, vốn điều lệ của toàn hệ thống ước đạt 519,01 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so có cuối năm 2017, tăng 6,3% so có cuối năm 2016. Vốn chủ có của toàn hệ thống ước đạt 720,43 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so có cuối năm 2017, tăng 21,1% so có cuối năm 2016.

Bên cạnh đây, chất lượng tín dụng được cải thiện. Các giải pháp xử lý nợ xấu được triển khai đồng bộ cộng có một vài giải pháp kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tín dụng và giảm mật độ nợ xấu của hệ thống một vài tổ chức tín dụng. Đến cuối tháng 6/2018 mật độ nợ xấu so có so có tổng nợ là 2,09%, giảm so có thời điểm 31/12/2016 (2,46%).

Mặc dù công tác cơ cấu lại hệ thống một vài tổ chức tín dụng gắn có xử lý nợ xấu trong thời gian qua đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, theo phân tách của NHNN vẫn còn tồn ở các gặp khó, vướng mắc.

Cụ thể, do chưa có phân khúc chuyển nhượng nợ thật sự chuyên nghiệp dẫn đến việc chuyển nhượng nợ xấu chưa thật sự sôi động, một vài thương vụ lớn chưa phát sinh nhiều.

Việc triển khai Nghị quyết 42 trong thực tiễn còn gặp nhiều bất cập, như: Việc thực hiện nội dung liên quan đến việc hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng trong vụ án hình sự sau khi đã đã đi vào hoạt động một vài thủ tục xác minh chứng cứ quy định ở Nghị quyết số 42; Vấn đề liên quan đến thứ tự ưu tiên chi trả khi xử lý tài sản bảo đảm và nghĩa vụ nộp thuế có ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục sang tên cho người mua; Công tác giữ gìn, chắc chắn an ninh trật tự và hỗ trợ một vài tổ chức tín dụng trong việc thu giữ tài sản bảo đảm của một vài khoản nợ xấu; Vấn đề xử lý tài sản bảo đảm là dự án BĐS còn dở dang…

Bên cạnh đây một vài tổ chức tín dụng gặp gặp khó trong việc xác định tài sản bảo đảm nào đang tranh chấp, tài sản bảo đảm nào đang phải ứng dụng giải pháp khẩn cấp, dẫn đến một vàih hiểu về tài sản tranh chấp giữa một vài cơ quan tố tụng ở nhiều nơi, nhiều cấp khác nhau gây gặp khó khi ứng dụng một vài giải pháp xử lý tài sản theo Nghị quyết 42.

Từ thực ở triển khai cơ cấu lại hệ thống một vài tổ chức tín dụng gắn có xử lý nợ xấu trong thời gian vừa qua NHNN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một vài Bộ, ngành và một vài đơn vị, tổ chức có liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh Bên cạnh đây quá trình phân loại, sắp xếp một vài công ty, trọng tâm là một vài công ty Nhà nước, thực hiện tái cơ cấu, nâng cao năng lực tài chính, năng lực tranh đua của một vài công ty, tạo điều kiện để hệ thống một vài tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính.

NHNN đề xuất Thủ tướng Chính phủ có văn bản gửiTòa án nhân dân tối cao tham khảo, phối hợp có Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp sớm có văn bản chỉ đạo về việc hoàn trả một vài tài sản chắc chắn là vật chứng của vụ án hình sự sau khi đã đã đi vào hoạt động một vài thủ tục xác minh chứng cứ quy định ở Nghị quyết 42.

Còn đối có Bộ, ngành chủ quản hỗ trợ, chỉ đạo về định hướng cơ cấu lại từ một vài Tập đoàn/ Tổng công ty Nhà nước đối có phương án cơ cấu của một vài tổ chức tín dụng phi ngân hàng yếu kém có chủ có/ cổ đông lớn là một vài Tập đoàn/ Tổng công ty Nhà nước; Đồng thời chỉ đạo một vài tập đoàn, công ty, đơn vị thành viên thực hiện nghĩa vụ trả nợ/nghĩa vụ bảo lãnh đối có một vài khoản vay mà một vài đơn vị đứng ra bảo lãnh cho một vài công ty con, công ty thành viên.

Bộ Công an tham khảo ban hành văn bản chỉ đạo công an một vài cấp phối hợp có một vài cấp chính quyền địa phương tăng cường Bên cạnh đây công tác giữ gìn, chắc chắn an ninh trật tự và hỗ trợ một vài tổ chức tín dụng trong trường hợp cần thiết khi thu giữ tài sản chắc chắn của một vài khoản nợ xấu; đặc trưng kiên quyết xử lý một vài cá nhân, tổ chức có hành vi chống đối, cản trở, đe dọa tính mạng, tinh thần của bên thu giữ tài sản…

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/