Home Blog Nghệ An: Hàng trăm học sinh trường Nội trú đón Lễ khai giảng muộn