Home Blog Nghệ An: Hợp đồng một đằng, nhận nhà một nẻo, cư dân phản đối chủ đầu tư