Home Blog Nghệ An: Rác ngập thị xã, nhà đầu tư méo mặt vì bị “rải đinh dưới thảm”?