Home Blog Ngoài Ba Huân, VinaCapital còn “đổ tiền” vào doanh nghiệp Việt nào?