Home Blog Người khiếm thị sẽ được mở tài khoản thanh toán, sử dụng thẻ ngân hàng