Người khiếm thị sẽ được mở tài khoản thanh toán, sử dụng thẻ ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa ra văn bản yêu cầu 1 vài tổ chức cung ứng dịch vụ chi trả thi công quy trình mở tài khoản chi trả, phát hành thẻ ngân hàng và có 1 vàih thức giải đáp thích hợp đối có trường hợp người khiếm thị.
Người khiếm thị sẽ được mở tài khoản chi trả, sử dụng thẻ ngân hàng - ảnh 1

Theo nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước, để chắc chắn ích lợi cho người khiếm thị (cũng như 1 vài đối tượng khuyết tật khác) khi có nhu cầu mở tài khoản chi trả, phát hành thẻ ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 8343/NHNN-TT ngày 2/11/2018 yêu cầu 1 vài tổ chức cung ứng dịch vụ chi trả thực hiện ngay 1 số nội dung sau:

Rà soát, phân tách lại trọn vẹn quy trình, thủ tục, hồ sơ yêu cầu mở và sử dụng tài khoản chi trả, đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng; nghiên cứu kỹ thi công quy trình mở tài khoản chi trả, phát hành thẻ ngân hàng và có 1 vàih thức giải đáp thích hợp đối có trường hợp người khiếm thị (người khuyết tật) yêu cầu mở tài khoản chi trả, đăng ký phát hành thẻ ngân hàng, chắc chắn tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Có 1 vàih thức tuyên truyền thích hợp, phổ biến tới toàn thể nhân viên và người quản lý có trách nhiệm, giải đáp người khiếm thị (người khuyết tật) trong quá trình yêu cầu mở và sử dụng tài khoản chi trả, đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng. Đặc biệt lưu ý 1 số gặp khó mà người khiếm thị (người khuyết tật) có thể gặp trong việc cung cấp 1 vài tài liệu, pháp lý cần thiết nhằm nhận biết bạn theo yêu cầu của pháp luật để giải đáp bạn khi thực hiện ký Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản chi trả, Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ có ngân hàng; cũng như cảnh báo các rủi ro mà bạn có thể gặp trong quá trình sử dụng tài khoản chi trả, thẻ ngân hàng, nhằm chắc chắn an ninh, an toàn tài sản cho bạn.

Tăng cường phối hợp, thảo luận tài liệu giữa 1 vài ngân hàng thành viên thuộc Hiệp hội Ngân hàng để chia sẻ, cập nhật tài liệu về các gặp khó, vướng mắc, quy trình và 1 vàih thức giải đáp thích hợp đối có yêu cầu mở và sử dụng tài khoản chi trả, phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng của người khiếm thị (người khuyết tật).

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/