Nhà nước có thể thu được 1,64 tỷ USD từ gà đẻ trứng vàng ngành hàng không

ACV vừa trình Bộ Giao thông Vận tải phương án phân phối đấu giá 20% cổ phần, có thể thấy đàm phán có Tập đoàn Sân bay Paris đã thất bại.

Tổng doanh nghiệp Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa trình Bộ Giao thông Vận tải phương án phân phối đấu giá công khai 20% cổ phần, tương đương 435,4 triệu cổ phiếu vào quý 3/2018. Với thời giá giai đoạn này, diện tích số cổ phần chào phân phối của ACV là 37.317 tỷ đồng, tương đương 1,64 tỷ USD.

Nhà nước có thể thu được 1,64 tỷ USD từ phân phối vốn ở ACV

Sau khi được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận, phương án sẽ được trình Thủ tướng tham khảo phê duyệt. Nhà nước đã đặt ra thời hạn để phân phối 20% cổ phần ACV là năm 2018. Sau đây sẽ phân phối tiếp 10,4% cổ phần vào năm 2020.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán TP HCM (HSC), điều này cho thấy quá trình đàm phán diễn ra trong thời gian dài giữa ACV có Tập đoàn Sân bay Paris để phân phối cổ phần chiến lược kết thúc vào cuối tháng 9 không đạt được thỏa thuận. Vì thế, ACV phân phối đấu giá công khai.

HSC cho rằng thương vụ này không thành công là do khác biệt về giá nhà nước chào phân phối và giá ADP sẵn sàng mua. Có vẻ ADP đưa ra giá mua thấp. Trong khi đây theo luật ACV chẳng thể hạ giá nhiều so có thị giá giai đoạn này.

Từ tháng 3/2015, Bộ Giao thông Vận tải đã đàm phán có Tập đoàn Sân bay Paris để nhà nước phân phối 20% cổ phần ở ACV. Theo đây, Tập đoàn này được kì vọng sẽ trở nhà đầu tư chiến lược của ACV.

Về mặt tích cực, HSC cho rằng khi chào phân phối công khai cho nhà đầu tư tài chính như giai đoạn này cũng sẽ giúp có thể giúp nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của ACV.

Tiếp theo, chuẩn bị ACV sẽ chuyển sàn sang HSX trong 3 – 6 tháng tới. Do trước nay ACV chưa đủ điều kiện niêm yết trên HOSE cho đến khi việc đàm phán liên quan đến cho thuê tài sản khu bay đã đi vào hoạt động.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị ACV tách riêng doanh thu và lợi nhuận từ tài sản khu bay trên báo cáo kết quả kinh doanh cho đến khi đã đi vào hoạt động đàm phán; và sẽ được ghi nhận vào những tài khoản ngoại bảng. Theo kế hoạch cổ phần hóa của ACV, sau khi cổ phần hóa, tài sản khu bay đã được giao lại cho nhà nước và ACV thuê lại để hoạt động.

Về nội dung đàm phán giai đoạn này, ACV sẽ nhận trọn vẹn lương từ tài sản khu bay và nộp phí thuê cho nhà nước, đồng thời trả phí sửa chữa. ACV đề xuất mức phí thuê hàng năm là 270 tỷ đồng cùng có 727 tỷ đồng dự phòng sửa chữa dài hạn.

Bộ GTVT có vẻ chấp nhận có đề xuất này và sẽ trình Thủ tướng tham khảo phê duyệt. Và việc đàm phán có lẽ sẽ đã đi vào hoạt động trong năm nay. Sau khi đã đi vào hoạt động đàm phán, ACV sẽ đủ điều kiện niêm yết trên HSX. Việc lên sàn HOSE sẽ tạo nhiều lợi thế hơn cho ACV.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/