Nhận hơn 35 tỷ tiền thưởng từ Mercedes Benz, HAX báo lãi 33,60 tỷ đồng

CTCP Dịch vụ xe hơi Hàng Xanh (HAX), 1 trong ba nhà phân phối chính thức xe hãng xe Mercedes Benz ở Việt Nam, vừa ra mắt kết quả kinh doanh quý 2/2018 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2018.

Theo đây, doanh thu phân phối hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2018 của HAX đạt 1.155 tỷ đồng, tăng 10% so có cộng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu của HAX đạt 2.139 tỷ đồng, tăng 15% so có cộng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế lương công ty quý 2 đạt 31,782 tỷ đồng, tăng 541% so có mức lợi nhuận âm 7,2 tỷ đồng của quý 2/2017.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, HAX đạt 33,605 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 43% so có cộng kỳ năm ngoái.

HAX là 1 trong ba công ty phân phối chính thức xe xe hơi nhãn hiệu hãng xe Mercedes Benz ở Việt Nam, và là công ty niêm yết duy nhất kinh doanh chuyên biệt 1 loại xe này.

Ngoài làm việc chính là kinh doanh xe hơi, HAX còn làm việc trong lĩnh vực chuyển nhượng phụ tùng và dịch vụ sửa chữa xe thông qua 2 công ty con là: CTCP Cơ khí xe hơi Cần Thơ (HAX có 76,20% vốn điều lệ) và CTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ xe hơi PTM (HAX có 92,72% vốn điều lệ).

6 tháng đầu năm, kinh phí lãi vay, kinh phí phân phối hàng và kinh phí quản lý công ty của HAX cộng tăng 20% và lần lượt ở mức 17,70 tỷ đồng, 50,707 tỷ đồng, và 25 tỷ đồng.

Trong khoản mục lương khác, HAX có thêm 40,727 tỷ đồng (giảm 33%), trong đây tiền thưởng đạt chỉ tiêu theo chương trình của hãng xe Mercedes Benz Việt Nam là 35,793 tỷ đồng.

HAX có vốn điều lệ 350 tỷ đồng, trong đây hai cổ đông lớn nhất là Đỗ Tiến Dũng (Chủ tịch HĐQT) và Vũ Thị Hạnh (thành viên HĐQT) lần nượt nắm giữ 23,86% và 15,57%.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/