Nhiều công ty kiểm toán đang giúp doanh nghiệp né thuế

Trên thực ở GĐ này có rất nhiều công ty kiểm toán ký hợp đồng giải đáp cho các công ty để họ tránh thuế, trong đây có chuyển giá.

Muôn vẻ chuyển giá

Trao đổi có báo chí bên lề hội thảo “Chuyển giá – Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý GĐ này” do Kiểm toán Nhà nước và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức sáng 19/7 ở Hà Nội, ông Trần Minh Khương, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 12, cho rằng vì lợi ích của mình, một số công ty sẽ không từ bỏ thủ đoạn nào để tăng lên lợi nhuận và giảm nghĩa vụ thuế cho nhà nước.

Ông Trần Minh Khương, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 12.

Ông Khương cho biết GĐ này vận hành chống chuyển giá gặp nhiều gặp khó. Để xác định hành vi chuyển giá, trước hết cần có cơ sở dữ liệu về giá.

Hiện nay chúng ta chưa có cơ sở dữ liệu về giá hàng hóa, dịch vụ, máy móc, trang thiết bị. Nhà nước cũng chưa giao cho 1 cơ quan nào có thẩm quyền chọn lọc về giá cả phân khúc”, ông Trần Minh Khương cho hay.

Chẳng hạn như trường hợp có sự tranh chấp về giá giữa cơ quan thuế và công ty, cơ quan thuế không biết đề nghị cơ quan nào xác định giá cả phân khúc. Trong khi cơ chế thỏa thuận trước về giá tính thuế cần phải được sự chấp nhận của công ty.

Trong lĩnh vực thuế, ngoài cơ quan thuế không có cơ quan kiểm tra, kiểm toán nào khác được kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế ở trụ sở của các công ty, nên việc chống chuyển giá còn gặp nhiều gặp khó.

Theo ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam, chuyển giá là hành vi tránh thuế, chứ không phải trốn thuế.

Trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng tránh thuế là tận dụng các kẽ hở của luật để tối thiểu hóa việc nộp thuế, đây là động cơ thông thường của bất kỳ 1 công ty nào.

Chúng ta không xem đây là hành vi xấu của công ty, mà chúng ta cần nhìn nhận năng lực quản lý của nhà nước như thế nào,” ông Đỗ Thiên Anh Tuấn nói.

Chúng ta chưa có được hành lang pháp lý đã đi vào hoạt động nên không tạo ra công cụ vừa có tính chất khuyến khích công ty, nhà đầu tư tuân thủ, đồng thời đấu tranh chống chuyển giá.

Một khía cạnh nữa là chúng ta mong muốn có được đầu tư nước ngoài và lôi kéo bằng mọi giá nên nhiều cơ chế, ưu đãi thuế cho nhà đầu tư. Thậm chí, về phương diện quản lý thuế chúng ta đã có phần buông lỏng, thiếu sự giám sát đối có khu vực FDI.

Cũng từ các ưu đãi thuế đây, đến GĐ thực thi ở cấp độ địa phương, địa phương nào cũng tìm cách ưu đãi, tạo ra hiện trạng “kéo nhau xuống đáy”, còn ở cấp độ quốc gia tạo ra hiện trạng “da báo”,” ông Đỗ Thiên Anh Tuấn nói.

Ông Tuấn cho rằng các nguồn gốc trên làm tăng động cơ lách thuế của các nhà đầu tư nước ngoài, không chỉ có công ty FDI mà kể cả công ty trong nước. Chính môi trường thuế của chúng ta đã nuôi dưỡng hành vi không tuân thủ thuế.

Giải pháp nào để chống chuyển giá?

Theo ông Trần Minh Khương, để vận hành chống chuyển giá có hiệu quả, cần tập trung thi công dữ liệu về giá cả phân khúc, độc đáo là đối có hàng hóa nhập khẩu. Nhà nước phải giao cho 1 cơ quan có tính năng xác định giá phân khúc.

Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên Đại học Fulbright.

Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm tính năng của Kiểm toán nhà nước là có thẩm quyền kiểm toán việc thực hiện nghĩa vụ thuế ở các công ty có vận hành trên lãnh thổ Việt Nam. Qua đây tạo áp lực cho ngành thuế phải thực hiện chức trách của mình 1 cách trách nhiệm hơn, chống chuyển giá tốt hơn.

Trong khi đây, ông Đỗ Thiên Anh Tuấn cho rằng chúng ta cần phải hợp tác có các công ty kiểm toán, họ có các kiểm toán viên đi sâu vào lĩnh vực chuyên môn và có các bí kíp quý.

Các công ty kiểm toán sẽ góp ý chính sách bán hàng để Chính phủ đã đi vào hoạt động hành lang pháp lý, chứ chẳng thể ngồi bàn giấy tưởng tượng ra được chính sách bán hàng,” ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng lưu ý các công ty kiểm toán cũng có lợi ích của họ và họ sẽ bảo vệ bạn của họ.

Thực tế có rất nhiều công ty kiểm toán giúp bạn tránh thuế, trong đây có chuyển giá. Giả sử 1 công ty kiểm toán ký hợp đồng giải đáp cho 1 công ty A, nhưng cơ quan thuế lại mời công ty kiểm toán đây giúp đỡ việc xác định việc chuyển giá thì đảm bảo họ chẳng thể hợp tác.

Nhưng trong 1 khía cạnh nào đây, ông Tuấn cho rằng Nhà nước hoàn toàn có thể tăng cường sự hợp tác có các công ty kiểm toán.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh trong việc chống chuyển giá, điều quan trọng nhất là phải đã đi vào hoạt động hành lang pháp lý. Nếu hành lang pháp lý không được đã đi vào hoạt động thì nhân viên thuế dù có năng nổ thế nào cũng chẳng thể làm gì.

Chúng ta mới chỉ có Nghị định là hành lang pháp lý cao nhất trong việc quản lý chuyển giá. Luật về quản lý thuế cũng có nói qua 1 chút, nhưng cần phải có Luật riêng về chống chuyển giá. Bên cạnh đây cần nâng cao năng lực cán bộ quản lý thuế để chống thất thoát thuế.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/