Nhóm cổ đông AVG đã đặt cọc gần 450 tỷ để hủy hợp đồng

ICTnews – Trong tài liệu gửi báo chí ngày hôm nay phía MobiFone cho biết, giai đoạn này Tổng doanh nghiệp Viễn thông MobiFone và nhóm cổ đông AVG đang xúc tiến việc huỷ bỏ hợp đồng thỏa thuận mua bán cổ phần theo một số quy định pháp luật.

Chiều ngày ngày 13/3/2018, đại diện MobiFone cho biết, qua tài liệu báo chí về kết luận chỉ đạo của Ban Bí thư, thực hiện chỉ đạo của Bộ TT&TT, Tổng doanh nghiệp Viễn thông MobiFone đã báo cáo Bộ TT&TT chủ trương huỷ hợp đồng thoả thuận mua 95% cổ phần của AVG và đã được Bộ TT&TT chấp nhận. Hiện nay Tổng doanh nghiệp Viễn thông MobiFone và nhóm cổ đông AVG đang xúc tiến việc huỷ bỏ hợp đồng thỏa thuận mua bán cổ phần theo một số quy định pháp luật. Theo thỏa thuận hai bên, nhóm cổ đông AVG đã đặt cọc số tiền gần 450 tỷ đồng để cam đoan thực hiện việc hủy hợp đồng. Hai bên sẽ khẩn trương tham khảo và thực hiện các công việc cần thiết trên tinh thần thiện chí, chắc chắn không thiệt hại cũng như không ảnh hưởng tới nguồn vốn và lợi ích của Nhà nước.

Đại diện MobiFone cho biết, giai đoạn này, ưu tiên của Tổng doanh nghiệp Viễn thông MobiFone là tập trung vào việc đã đi vào hoạt động chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

Trước đây, ngày 12/3, có vai trò, trách nhiệm cơ quan chủ quản – đại diện chủ có của Mobifone lãnh đạo Bộ TT&TT đã chỉ đạo và chứng kiến việc Tổng doanh nghiệp Viễn thông MobiFone và một số cổ đông AVG ký biên bản cam đoan huỷ thỏa thuận mua bán cổ phần. Cùng có việc gửi báo cáo cho Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã trực tiếp gọi điện thoại báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái về tài liệu hủy bỏ thỏa thuận mua bán cổ phần giữa MobiFone và AVG.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/