Nộp thuế điện tử 24/7, kênh thanh toán tạo thuận lợi với doanh nghiệp

Tại buổi họp báo sáng 5/12, Tổng cục Hải quan tài liệu về kết quả, 1 số biện pháp thu ngân sách, thu hồi nợ thuế và phân tách 1 năm triển khai nộp thuế điện tử qua ngân hàng và thông quan 24/7 của ngành hải quan.

Theo tài liệu từ lãnh đạo Tổng cục Hải quan, trong năm 2018, đơn vị được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ Tài chính là 283.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan tài liệu về vụ việc trong buổi họp báo.

Còn theo tài liệu từ Tổng cục Hải quan, đến 30/11/2018, tổng số thu thuế của toàn ngành hải quan đạt đạt 284.202 tỷ đồng, bằng 100,42% dự toán, bằng 97,00 % chỉ tiêu phấn đấu, tăng 7,27% so có cộng kỳ 2017 (264.947 tỷ đồng).

Số thu 11 tháng đầu năm đạt mật độ cao so có dự toán và tăng so có cộng kỳ năm trước chủ yếu do 1 số lý do: Kim ngạch XNK tăng mạnh so có dự toán và so có cộng kỳ năm 2018. Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đầu năm đạt 439,96 tỷ USD, tăng 13,3% so có cộng kỳ năm 2017.

Trong đây kim ngạch xuất khẩu đạt 223,76 tỷ USD, tăng 14,5% so có cộng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 216,20 tỷ USD, tăng 12,1% so có cộng kỳ năm trước là lý do tăng thu chủ yếu. Nhất là, mặt hàng xăng dầu nhập khẩu, do giá dầu thô đã tăng mạnh so có thời điểm thi công dự toán, cộng có nhu cầu tiêu thụ tăng cũng làm tăng lượng nhập khẩu.

Do đây, 11 tháng đầu năm số thu từ xăng dầu nhập khẩu tăng gần 20.000 tỷ đồng so có dự toán, tăng 3.700 tỷ đồng so có cộng kỳ năm trước 2017.

Bên cạnh đây, ngay từ các ngày đầu năm, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 555/CT-TCHQ về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 và giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN, chỉ tiêu thu hồi nợ cho từng Cục Hải quan tỉnh, đô thị và nhiều văn bản giải đáp chi tiết nghiệp vụ trong 1 số lĩnh vực trị giá, phân loại, xuất xứ, quản lý nợ thuế.

Kết quả, thu hồi và xử lý nợ thuế đến 30/11/2018 đạt 1.425,7 tỷ đồng; 1 số công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan, giá, phân loại… đạt dao động 2.954 tỷ đồng.

Mặc dù phân tách số thu NSNN năm 2018 vượt dự toán được giao, TCHQ vẫn tích cực đẩy mạnh 1 số biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, tăng cường thu hồi nợ thuế.

Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của 1 số chi cục trực thuộc; phân loại 1 số nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có phân tách chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng công ty nợ.

Tăng cường công tác kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế ở khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý 1 số trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng để được ứng dụng mức thuế suất thấp.

Tăng cường công tác kiểm tra trị giá đối có các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn, tập trung vào các mặt hàng tần suất nhập khẩu sẽ tăng cao vào các tháng cuối năm.

Sau 1 năm triển khai nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7, Tổng cục Hải quan đã ký thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN có 39 ngân hàng thương mại, trong đây có 24 ngân hàng thương mại đã triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Đến nay, có 3.235 công ty đã thực hiện chi trả nộp thuế điện tử 24/7; 21 ngân hàng và chi nhánh có phát sinh chuyển nhượng đạt 14.902 tỷ đồng và 87.006 chuyển nhượng, trong đây có 3 ngân hàng VCB, BIDV, Vietinbank có số thu chiếm dao động 79,1% tổng số thu nộp thuế điện tử 24/7.

Đến hết tháng 11/2018, số thu thuế của ngành Hải quan qua hệ thống ngân hàng phối hợp thu (thu thuế điện tử) đạt 269.990 tỷ đồng, đạt 95% tổng thu (284.202 tỷ đồng).

Việc triển khai nộp thuế điện tử 24/7 là bổ sung thêm kênh chi trả tạo thuận lợi công ty khi thực hiện nộp tiền vào NSNN, đặc thù hỗ trợ 1 số công ty mở tài khoản ở 1 số ngân hàng nước ngoài, 1 số công ty lớn, mở nhiều tờ khai nộp thuế, làm thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/