Home Blog Ocean Group: Miễn nhiệm ông Hà Trọng Nam, đặt mục tiêu lợi nhuận “sốc”