Ocean Group: Vượt qua lùm xùm nội bộ, phát hành BCTC tuần này

Vượt qua những lùm xùm nội bộ, và chọn lọc gây tranh cãi của TAND quận Ba Đình, báo cáo tài chính Quý III của Ocean Group (OGC) chuẩn bị sẽ được mở bán trong tuần này, kèm theo giải trình.
Hiện, đang có 1 số hiểu nhầm về chọn lọc của Tòa, thực chất chỉ là “tạm dừng’’ 1 số điều khoản chứ không có chuyện “cấm’’ hoặc ‘’hủy’’ Nghị quyết 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ của OGC.

Trước đây, ngày 20/9/2018: OGC nhận được Thông báo thụ lý việc kinh doanh thương mại số 557/2018/TB-TABĐ (đề ngày 11/9) có nội dung thụ lý việc DNTN Hà Bảo đề nghị hủy tất cả Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8 của OGC.

Ngày 08/10/2018: OGC có đơn đề nghị khẩn cấp gửi Tòa án Nhân dân quận Ba Đình. Sau đây, ngày 10/10/2018, OGC nhận Quyết định số 114/2018/QĐ-BPKCTT (đề ngày 03/10/2018) có nội dung Cấm thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8 của OGC.

Đến ngày 12/10/2018, OGC gửi đơn khiếu nại khẩn cấp đến Tòa án Nhân dân quận Ba Đình. Diễn biến thứ hai, ngày 18/10/2018, OGC nhận Quyết định số 03/2018/QĐ-CA của Tòa án ND Ba Đình (ghi ngày 17/10/2018) có nội dung Giải quyết đơn khiếu nại của OGC; Đồng thời OGC nhận Quyết định số 146/2018/QĐ-BPKCTT thay thế QĐ 114/2018/QĐ-BPKCTT có nội dung buộc tạm dừng thực hiện những điều 9, 10, 11, 12, 13, 14 của Nghị quyết số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8 của OGC.

Như vậy, sau khi có khiếu nại của OGC, Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã ban hành Quyết định áp dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời và đề nghị tạm dừng thực hiện 1 số nội dung liên quan đến tư nhữngh thành viên HĐQT giai đoạn này của Công ty. Và hiện OGC vẫn đang áp dụng những thủ tục pháp lý và hành chính cần thiết để Tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải đáp rõ hơn về trường hợp này.

Hiện, đang có 1 số hiểu nhầm về chọn lọc của Tòa, từ “tạm dừng’’ thành ‘’cấm’’ hoặc ‘’hủy’’ Nghị quyết 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ của OGC.

Sau ĐHĐCĐ ngày 15/8, HĐQT mới đã được thành lập. HĐQT đã họp, ra 1 số chọn lọc, chính sách bán hàng và đã được mở bán theo đúng luật định. Tuy nhiên, sau khi Tòa án áp dụng BPKCTT đề nghị dừng thực hiện 1 số nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ, thì làm việc của HĐQT OGC đang phải tạm dừng do đang chờ chọn lọc của Tòa án để xác định tư nhữngh thành viên HĐQT.

Với Quyết định 146 của Tòa án nhân dân quận Ba Đình, HĐQT chẳng thể bàn thảo hoặc chọn lọc bất cứ vấn đề gì. Mọi chọn lọc của HĐQT được ban hành ở thời điểm này sẽ không chắc chắn hiệu lực pháp lý và có thể dẫn đến những tranh chấp phát sinh, khiếu nại, khiếu kiện làm ảnh hưởng đến làm việc kinh doanh của Công ty và quyền, lợi ích hợp pháp của hơn 7000 cổ đông.

Ngày 30/10/2018, OGC có văn bản gửi Uỷ bản Chứng khoán Nhà nước và Sở chuyển nhượng chứng khoán TPHCM xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính Quý III/2018, mặc dù những báo cáo đã đã đi vào hoạt động. Lý do, theo những quy định ở Quy chế tài chính của OGC, báo cáo tài chính Quý của Công ty phải được sự phê duyệt của HĐQT Công ty trước khi phát hành. Tuy nhiên, chẳng thể xác định rõ số lượng và tư nhữngh thành viên HĐQT giai đoạn này do phán quyết của Tòa.

Thông tin đến báo chí, đại diện OGC khẳng định “OGC là công ty niêm yết. Mọi chọn lọc đều do ĐHĐCĐ giám sát và thông qua. Việc Tòa án nhân dân quận Ba Đình căn cứ hồ sơ khởi kiện không rõ ràng đã áp dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời đối có 1 Nghị quyết đã được thông qua 1 nhữngh hợp pháp, biểu hiện ý chí của đại phần lớn cổ đông của 1 công ty niêm yết không chỉ đi ngược lại Luật Doanh nghiệp, mà đã gây xáo trộn làm việc thông thường của OGC”.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/