Ông Cao Duy Hải thôi giữ chức Tổng giám đốc MobiFone

Ngày 21/8/2018, Bộ TT&TT đã ra mắt chọn lọc ông Cao Duy Hải thôi giữ chức Tổng giám đốc MobiFone và thành viên Hội đồng thành viên của MobiFone vì 1 số sai phạm liên quan đến vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.
Ông Cao Duy Hải thôi giữ chức Tổng giám đốc MobiFone - ảnh 1

Ông Cao Duy Hải thôi giữ chức Tổng giám đốc MobiFone

Ngày 21/8/2018, Bộ TT&TT đã ra mắt chọn lọc ông Cao Duy Hải thôi giữ chức Tổng giám đốc MobiFone và thành viên Hội đồng thành viên của MobiFone vì 1 số sai phạm liên quan đến vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Trước đây, ngày 14/3/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 356/TB-TTCP về việc Kết luận thanh tra toàn diện Dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Theo đây, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, MobiFone, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và 1 số cơ quan có liên quan đã để xảy ra 1 số mặt khuyết, vi phạm. Cụ thể, MobiFone đã để xảy ra nhiều mặt khuyết, vi phạm trong việc: Đề xuất đầu tư, phân tích hiện trạng tài chính, kinh doanh của AVG; chọn lọc 1 số đơn vị giải đáp thẩm định giá trị công ty AVG, giải đáp giao dịch, sáp nhập công ty; nghiệm thu, sử dụng kết quả thẩm định giá trị AVG làm căn cứ đàm phán giá mua cổ phần; lập dự án đầu tư, trình Bộ TT&TT phê duyệt dự án đầu tư; ký kết thỏa thuận và hợp đồng giao dịch cổ phần; chi trả 1 số kinh phí liên quan đến dự án…

Thông báo Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ 1 số mặt khuyết của 1 số bộ, ngành, đơn vị liên quan Dự án gồm: Bộ TT&TT Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an.

Sau đây, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ 1 số quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chọn lọc thi hành kỷ luật đối có 1 số tập thể và cá nhân liên quan đến vụ việc này.

Ngày 26/4/2018 Tổng Công ty viễn thông MobiFone đã có văn bản gửi Bộ TT&TT báo cáo về việc xử lý sau thanh tra thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Theo đây, tính đến ngày 17/4/2018, tổng số tiền MobiFone đã nhận được từ đại diện cổ đông giao dịch là trên 4.533 tỷ đồng theo công đoạn hoàn trả của Thoả thuận qui định đã ký kết giữa 2 bên ngày 28/3/2018.

Cụ thể, ngày 15/3, đại diện cổ đông giao dịch đã chuyển 450 tỷ đồng vào tài khoản của MobiFone, ngày 16/4, đại diện cổ đông chuyển 2.083.597.383.300 đồng; ngày 16/4 chuyển 1.000 tỷ đồng; ngày 17/4, chuyển 1.000 tỷ đồng.

Văn bản của MobiFone cũng thông báo, ở tài khoản của MobiFone ở BIDV chi nhánh Quang Trung, tổng số tiền thu được là 3.971437.749.442 đồng.

Cụ thể, ngày 26/4/2018, đại diện cổ đông giao dịch đã chuyển số tiền 3.971.437.749.442 đồng vào tài khoản của MobiFone ở BIDV.

Do giai đoạn này MobiFone chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải đáp về thủ tục chuyển trả cổ phần cũng như chuyển trả công ty AVG cho 1 số cổ đông nên tài khoản của MobiFone ở BIDV được MobiFone và cổ đông giao dịch cộng ký thỏa thuận về việc thực hiện trung gian chi trả có BIDV chi nhánh Quang Trung.

Như vậy, đến ngày 26/4/2018, tổng số tiền MobiFone đã nhận được từ đại diện cổ đông giao dịch là 8.505.035.132.742 đồng, trong đây bao gồm số tiền MobiFone đã chi trả cho nhóm cổ đông giao dịch cổ phần khi mua 95% cổ phần AVG (8.445324.611.000 đồng) và 59.710.521.742 đồng là số tiền 1 số cổ đông giao dịch tạm trả cho 1 số kinh phí liên quan đến dự án và khoản lãi tạm tính cho số tiền MobiFone đã chi trả.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/