Ông Đinh La Thăng giúp Trịnh Xuân Thanh tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 ra sao?

Để tạo điều kiện cho PVC, Đinh La Thăng đã nhiều lần ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ có mục đích giao PVC làm đơn vị tổng thầu EPC dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát đối có hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong việc triển khai chọn lọc nhà thầu và ký HĐ EPC của Dự án NMNĐ Thái Bình 2, từ năm 2008 đến năm 2012, Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí (PVC) do Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch và Vũ Đức Thuận là TGĐ đã thi công 67 công trình, Công ty mẹ – PVC trực tiếp thi công 20 công trình, trong đây 8 công trình có khả năng cân đối dòng tiền, 12 công trình có dòng tiền mất cân đối do giá thành phát sinh ngoài HĐ.

Trong năm 2010, PVC góp vốn đầu tư vào 4 doanh nghiệp, trong đây có 11 doanh nghiệp con, 11 doanh nghiệp liên kết và 24 doanh nghiệp đầu tư tài chính có tổng giá trị đầu tư tài chính là 3,14 nghìn tỷ đồng/2.500 tỷ đồng vốn điều lệ. Năm 2011, PVC tiếp tục góp vốn đầu tư (cũ và mới) vào 43 đơn vị, trong đây có 13 doanh nghiệp con, 12 doanh nghiệp liên kết, và 18 doanh nghiệp đầu tư tài chính khác có tổng giá trị đầu tư tài chính là 3.460 tỷ đồng.

Như vậy, tổng mức đầu tư tài chính của PVC đã vượt gần 1.000 tỷ đồng so có vốn điều lệ, làm mất cân đối dòng tiền đầu tư.

Để tạo điều kiện cho PVC, ngày 22/10/2010 Đinh La Thăng đã ký văn bản 706/DKVN-HĐQT gửi Thủ tướng Chính phủ có nội dung “Cho phép PVN tiếp tục được giao nhiệm vụ cho PVC và 1 số đơn vị có năng lực thuộc Bộ Xây dựng được thực hiện xây lắp những dự án do PVN/đơn vị thành viên làm chủ đầu tư theo hình thức chỉ định thầu”.

Đến ngày 13/04/2010, ông Đinh La Thăng tiếp tục ký văn bản số 3071/DKVN-HĐQT gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đây đưa dự án NMNĐ Thái Bình 2 vào danh mục những dự án PVN sẽ triển khai thực hiện trong năm 2010 cần được chỉ định thầu và đề xuất Chính phủ ủy quyền cho HĐQT PVN quyết định hình thức chọn nhà thầu.

Ngày 11/06/2010, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 978/TTg-KTN nêu rõ nội dung “chấp nhận về chủ trương giao PVC thực hiện gói thầu EPC dự án NMNĐ Thái Bình 2 theo hình thức chỉ định thầu. TGĐ Tập đoàn có trách nhiệm chỉ đạo HĐTV PV Power và người đại diện phần vốn của Tập đoàn ở PVC.”

Ngày 15/10/2010, Đinh La Thăng ký Nghị quyết số 9396/NQ-DKVN về việc phê duyệt phương án thành lập liên danh tổng thầu EPC dự án, trong đây PVC sẽ cộng những nhà thầu nước ngoài có bí kíp, năng lực cộng thực hiện gói thầu EPC của dự án và phần chính công việc do nhà thầu nước ngoài thực hiện.

Để thực hiện 1 số gói thầu triển khai trước gói thầu EPC, PVPower đã ký 1 số hợp đồng liên danh có những đối tác trong và ngoài nước. Ông Vũ Huy Quang, TGĐ và ông Đỗ Chí Thanh, Chủ tịch HĐQT PVPower đã báo cáo cụ thể và kiến nghị có Đinh La Thăng, Phùng Đình Thực, Nguyễn Quốc Khánh nội dung nếu đổi công nghệ thì phải hiệu chỉnh dự án đầu tư, hiệu chỉnh kiến trúc kỹ thuật, tổng dự toán, hồ sơ đề nghị đối có gói thầu EPC.

Đinh La Thăng đã chỉ đạo Nguyễn Quốc Khánh ký những văn bản gửi PVPower chấp thuận nhữngh tân công nghệ của dự án để có cơ sở ký HĐ và bắt đầu làm thi công gói thầu EPC trong quý 1/2011.

Ngày 28/01/2011, Đinh La Thăng ký văn bản số 817/DKVN-HĐQT gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho PVC là tổng thầu EPC dự án (không theo phương án liên danh tổng thầu như Nghị quyết 9396/NQ-DKVN ngày 15/10/2010 của PVN).

Hai bị can Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng.

Ngày 17/02/2011, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 906/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về phương án nhà thầu thực hiện gói thầu EPC Dự án NMNĐ Thái Bình 2: “PVN thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ nêu ở công văn số 978/TTg-KTN ngày 11/06/2010 về danh mục những dự án chỉ định thầu 2010 của Tập đoàn; chịu trách nhiệm về việc chọn lọc nhà thầu, chắc chắn chọn lọc nhà thầu có đủ năng lực, bí kíp để thực hiện những gói thầu, có hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất để cung cấp đề nghị về mặt kỹ thuật, chắc chắn chất lượng, công đoạn thực hiện dự án và hiệu quả kinh tế”.

Ngày 21/02/2011, Đinh La Thăng ký Quyết định số 1409/QĐ-DKVN phê duyệt kế hoạch đấu thầu, ngày 24/02/2011 ký Quyết định sô 1531/QĐ-DKVN phê duyệt kiến trúc cơ sở hiệu chỉnh dự án NMNĐ Thái Bình 2 và ủy quyền cho HĐTV PVPower phê duyệt dự án đầu tư hiệu chỉnh thích hợp có kiến trúc cơ sở hiệu chỉnh theo đây có nội dung nhữngh tân công nghệ từ Lò sôi tuần hoàn (CFB) sang Lò than phun (PC).

Như đã nêu trên, ở thời điểm này do mất cân đối về tài chính, có mục đích để PVC có nguồn tiền sử dụng, Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận đã sử dụng ông Nguyễn Duyên Hải, Phó TGĐ PVC ký văn bản số 641/XLDK-KTĐT ngày 25/02/2011 gửi Đinh La Thăng và Nguyễn Quốc Khánh báo cáo phương án và kế hoạch triển khai hợp đồng EPC.

Ngày 28/02/2011, ông Vũ Quang Huy, TGĐ PVPower và Vũ Đức Thuận, TGĐ PVC đã ký đã ký Hợp đồng EPC số 33 nói trên. Hợp đồng này chỉ có 8 trang giấy, hồ sơ đề xuất gói thầu EPC và những thông tin làm rõ đều không có.

Viện Kiểm sát cho rằng việc chọn nhà thầu và ký hợp đồng EPC số 33 nêu trên là trái có Điều 41 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ giải đáp thi hành Luật Đấu thầu và chọn lọc nhà thầu thi công theo Luật Xây dựng; Điều 16, Điều 17 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quy định về Quản lý dự án đầu tư thi công; Điều 9, Điều 10 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ quy định về Hợp đồng trong vận hành thi công.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/