Ông Đinh La Thăng nhận có lúc nóng vội, quá quyết liệt dẫn đến vi phạm

Trong suốt quá trình điều tra, bị cáo nhận trách nhiệm trước cơ quan điều tra, bị cáo là người đứng đầu, giai đoạn này nhìn lại bối cảnh, có thể thấy bị cáo có khi nóng vội, nôn nóng, quá quyết liệt dẫn đến vi phạm. Ông Đinh La Thăng nhận trước tòa.

Sau giờ giải lao sáng nay ở tòa, bị cáo Đinh La Thăng tiếp tục trình bày về trách nhiệm trong việc chọn lọc PVC làm tổng thầu Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Theo đây, ở cuộc họp ngày 1/6/2011 ở công trường Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo căn cứ vào báo cáo của một số đơn vị, bị cáo giải quyết rất nhiều vấn đề, trong đây có việc tạm ứng tiền cho tổng thầu và đề nghị tổng thầu (PVC) sử dụng tiền ứng cho dự án, không được sử dụng vào bất cứ việc khác.

Bị cáo đề nghị tạm ứng 10% giá trị HĐ, khi đây bị cáo không biết gì về HĐ số 33.

Bị cáo Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN khai: Bị cáo chỉ báo cáo nội dung HĐ số 33 có anh Nguyễn Xuân Sơn. Phần chi tiền tạm ứng bị cáo nhận chỉ đạo trực tiếp từ anh Sơn. Có nhận được bút phê chỉ đạo trực tiếp từ Đinh La Thăng trong việc chuyển tiền. Anh Thăng chỉ đạo anh Khánh, Sơn thực hiện chuyển tiền cho PVC.

Bị cáo Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng BQL Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2:

Tại cuộc họp ngày 31/3/2011, bị cáo Đinh La Thăng chỉ đạo BQL dự án rà soát nội dung HĐ đã ký, tham khảo điều chỉnh ký lại giữa PVC và PVN. Tại cuộc họp 1/6 đề nghị điều chỉnh kiến trúc tổng thể và đề nghị BQL Dự án tạm ứng 10% giá trị HĐ.

Bị cáo đề nghị xem lại điều kiện HĐ 33 không thích hợp có quy định của Nghị định 48 của Chính phủ và đề nghị giải đáp BQL thực hiện Nghị định 48 của Chính phủ.

Khi anh Thăng và anh Sơn hỏi vì nguyên nhân gì mà không chuyển tiền, bị cáo nói chưa đủ cơ sở chuyển tiền. Anh Thăng nói là tôi không biết, phải chuyển tiền cho PVC để triển khai dự án này.

Bị cáo Đinh La Thăng:

Bị cáo tôn trọng ý kiến của bị cáo Chương.

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó TGĐ PVN:

Ngày 1/3 công bố BQL dự án, bị cáo cộng một số ban chuyên môn rà soát lại nội dung HĐ 33 và đến 30/5 giữa BQL dự án và PV Power mới có biên bản bàn giao.

Thực hiện Nghị quyết của HĐTV cũng như ủy quyền của TGĐ PVN, bị cáo đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được ủy quyền và tiếp nhận HĐ đây, trên cơ sở đây mới tiếp tục đã đi vào hoạt động nội dung còn thiếu khi đã ký HĐ 4194.

HĐ 4194 chỉ có 1 nội dung duy nhất là chuyển đổi chủ thể HĐ chứ không làm một sốh tân hiện trạng pháp lý của HĐ 33, nên có nội dung HĐ 33 bởi thế chẳng thể thực hiện tạm ứng hay triển khai dự án.

Khi đại diện cơ quan công tố hỏi: Vậy vì nguyên nhân gì mà bị cáo và bị cáo Thăng lại ký bút phê vào công văn?

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh trả lời “bị cáo không hề ký bút phê nào”.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tiến (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC):

Năng lực tài chính của PVC ở thời điểm 2011 có kết quả sxkd của toàn bộ một số đơn vị đều có lãi, biểu hiện trên BCTC hàng năm, tuy nhiên ở thời điểm đây dòng tiền đang thiếu. Giữa năm 2011 dòng tiền đầu tư lớn hơn vốn điều lệ thiếu dao động trên dưới 1.000 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC:

6 tháng đầu năm 2011 PVC có lãi, tuy nhiên khi đây đã mất khả năng chi trả về dòng tiền.

Bị cáo Đinh La Thăng:

Bị cáo hoàn toàn tôn trọng ý kiến của bị cáo Tiến, Đạt. Nhưng có bị cáo PVC là đơn vị hạch toán độc lập và là doanh nghiệp đại chúng niêm yết trên TTCK, kết quả kinh doanh được mở bán công khai, đến 6 tháng đầu năm 2011 vẫn có lãi, việc gặp khó về dòng tiền trong thời điểm nhất định là hoàn toàn lẽ thường.

Việc chỉ định PVC là tổng thầu Nhiệt điện Thái Bình 2 là chủ trương đúng, có chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện từ năm 2009 chứ không phải đến năm 2011 mới chỉ định.

Trong suốt quá trình điều tra, bị cáo nhận trách nhiệm trước cơ quan điều tra, bị cáo là người đứng đầu, giai đoạn này nhìn lại bối cảnh, có thể thấy bị cáo có khi nóng vội, nôn nóng, quá quyết liệt dẫn đến vi phạm. Bị cáo xin nhận trách nhiệm.

Sau phần xét hỏi, ông Đinh La Thăng tiếp tục bị một sốh ly.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/