Home Blog Ông Đỗ Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Viettel Global