Home Blog Ông Quảng “nổ”: Bphone sẽ soán ngôi Samsung tại Việt Nam!