Petrolimex: Doanh thu 6 tháng đạt gần 97 nghìn tỷ đồng, tiếp tục thoái vốn 24,86%

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), 6 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn đạt xấp xỉ 97 nghìn tỷ đồng doanh thu, tăng 30% so có cộng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm của Petrolimex lên đến 2.278 tỷ đồng, tăng 13% so có cộng kỳ năm ngoái.

Đáng chú tâm, giá thành quản lý doanh nghiệp của tập đoàn đã giảm từ 508 tỷ đồng cộng kỳ năm ngoái xuống còn 347 tỷ đồng, nhưng giá thành phân phối hàng lại tăng mạnh từ 3.700 tỷ đồng lên 4.200 tỷ đồng. Các khoản lương khác cũng giảm từ 211 tỷ đồng xuống còn 65 tỷ đồng.

Khoản lương từ lãi tiền gửi và cho vay trong 6 tháng đầu năm là 314 tỷ đồng, tăng mạnh so có 205 tỷ đồng của cộng kỳ năm ngoái. Mới đấy, Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã được sáp nhập có HDBank, mở ra 1 sự hợp tác mới giữa Petrolimex và HDBank.

Petrolimex trước đấy là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1995 và trở thành doanh nghiệp cổ phần từ cuối năm 2011. Tập đoàn hiện có 62 doanh nghiệp thành viên, bao gồm: 43 doanh nghiệp xăng dầu trong nước do Tập đoàn có 100% vốn thuộc khối xăng dầu trực thuộc và 19 doanh nghiệp con khác, 1 doanh nghiệp liên doanh và 14 doanh nghiệp liên kết.

Tổng giá trị đầu tư do Petrolimex góp vốn vào một vài doanh nghiệp con là 3.090 tỷ đồng, đầu tư vào một vài doanh nghiệp liên doanh, liên kết 2.789 tỷ đồng, và đầu tư vào một vài doanh nghiệp khác là 301 tỷ đồng. Petrolimex cũng đã phải trích lập dự phòng gần 300 tỷ đồng cho một vài vận hành đầu tư của mình.

Trong khi đây, cổ tức được chia từ các khoản đầu tư này là 11 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so có mức 124 tỷ đồng cộng kỳ năm ngoái.

Petrolimex có vốn điều lệ 12.938 tỷ đồng, tương đương số lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 1,29 tỷ cổ phiếu.

Kết thúc phiên chuyển nhượng ngày 03/08, cổ phiếu PLX của Petrolimex đâyng cửa ở mức giá 62.600 đồng/cổ phiếu.

Petrolimex nằm trong danh sách thoái vốn của nhà nước năm 2018 có mật độ thoái vốn 24,86%.

Petrolimex đã phát hành 103.528.476 cổ phần (chiếm 8% vốn điều lệ của Tập đoàn này) cho đối tác Nhật Bản JXTG Nippon Oil & Energy vào năm 2016 có giá 39.017 đồng/cổ phiếu để thu về xấp xỉ 4.039,4 tỷ đồng.

Đối có cổ phần của Nhà nước có ở Tập đoàn, trong trường hợp Nhà nước áp dụng thoái vốn ở Tập đoàn thì sẽ không có ràng buộc nào liên quan đến cam đoan ưu tiên dành cho đối tác Nhật Bản.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/