Phạt hơn 600 triệu đồng, thu hồi giấy phép bán hàng đa cấp của công ty Everrichs

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng vừa xử phạt 620 triệu đồng về một số vi phạm trong làm việc phân phối hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Everrichs.

Công ty có địa chỉ trụ sở chính: 205/69 Trần Văn Đang – Phường 11 – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106751084, đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 01 năm 2015 ở Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Một sự kiện của doanh nghiệp trước khi bị xử phạt, rút giấy phép

Đồng thời Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã chọn lọc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký làm việc phân phối hàng đa cấp đối có doanh nghiệp này.

Việc thu hồi giấy chứng nhận không giải phóng doanh nghiệp này khỏi một số nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đây có nghĩa vụ bảo đảm ích lợi chính đáng của một số nhà phân phối và người tham dự phân phối hàng đa cấp trong mạng lưới phân phối hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo, để bảo đảm ích lợi của mình trong trường hợp doanh nghiệp phân phối hàng đa cấp bị thu hồi Giấy chứng nhận, người tham dự phân phối hàng đa cấp có thể và nên áp dụng mau chóng điện thoại có doanh nghiệp theo địa chỉ ghi ở hợp đồng ký kết có doanh nghiệp để đề nghị giải quyết ích lợi. Yêu cầu doanh nghiệp mua lại hàng hóa, bao gồm cả hàng hóa được phân phối theo chương trình khuyến mại. Doanh nghiệp có nghĩa vụ hoàn lại không thấp hơn 90% khoản tiền mà nhà phân phối/người tham dự phân phối hàng đa cấp đã trả để nhận được hàng hóa đây. Yêu cầu doanh nghiệp chi trả trọn vẹn một số khoản hoa hồng, tiền thưởng và một số lợi ích kinh tế khác phát sinh trong quá trình tham dự làm việc phân phối hàng đa cấp mà doanh nghiệp chưa chi trả. Yêu cầu doanh nghiệp giao hàng hóa cho mình nếu đã chi trả tiền hàng nhưng chưa nhận hàng.

Thứ hai, điện thoại có cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp doanh nghiệp không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, nếu có lý do để cho rằng doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật hình sự, nhà phân phối/người tham dự phân phối hàng đa cấp cần trình báo ngay có cơ quan công an để được bảo vệ; hoặc Nhà phân phối/người tham dự phân phối hàng đa cấp có thể nộp đơn đến cơ quan tòa án có thẩm quyền để khởi kiện và đề nghị bồi thường theo quy định của pháp luật trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa một số bên.

Trong quá trình bảo vệ ích lợi của mình, nhà phân phối/người tham dự phân phối hàng đa cấp có thể điện thoại có Cục QLCT và một số Sở Công Thương ở địa phương để được giải đáp, hỗ trợ.

Tính đến giữa tháng 8/2017, cả nước chỉ còn 36 doanh nghiệp phân phối hàng đa cấp đang làm việc, giảm 12% so có cuối năm 2016.

Đặc biệt, số lượng người tham dự phân phối hàng đa cấp cũng giảm rõ rệt. Thống kê đến hết quý II/2017, ở địa bàn Hà Nội số người tham dự phân phối hàng đa cấp là 68.289 người, giảm 24% so có năm 2016 và giảm 66% so có năm 2015.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/