Phê duyệt phương án cơ cấu lại VNPT

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký chọn lọc 2129/QĐ-TTg phê duyệt phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) GĐ 2018 – 2020 nhằm thi công và phát triển VNPT thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh; Nhà cung cấp dịch vụ số danh tiếng ở Việt Nam và Trung tâm giao dịch số ở phân khúc Đông Nám Á và Châu Á…

Mục tiêu phấn đấu của VNPT đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 6,5%/năm, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân trên 10,8%/năm. Giai đoạn 2021 – 2025, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 7,7%/năm, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân trên 11%/năm. Phấn đấu đến năm 2022, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ có tương đương có 1 vài doanh nghiệp cộng ngành nghề.

Theo phương án cơ cấu lại, ngành, nghề kinh doanh chính của VNPT là kinh doanh 1 vài sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ tài liệu, truyền thông đa phương tiện và 1 vài dịch vụ số khác; giải đáp, khảo sát, kiến trúc, lắp đặt, khai thác, bảo hành, sửa chữa, cho thuê công trình, thiết bị viễn thông, công nghệ tài liệu; tìm hiểu, phát triển, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ tài liệu, truyền thông đa phương tiện.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký chọn lọc 2129/QĐ-TTg phê duyệt phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) GĐ 2018 – 2020 (ảnh minh họa).

Cơ cấu lại 1 số đơn vị

Về kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại VNPT, Quyết định nêu rõ, trong GĐ 2018 – 2020 thành lập Công ty Công nghệ tài liệu VNPT (VNPT-IT); sáp nhập Bệnh viện Phục hồi tính năng Bưu điện (ở đô thị Hải Phòng) vào Bệnh viện Bưu điện (ở đô thị Hà Nội). Cơ cấu lại làm việc kinh doanh quốc tế của Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT – I); tìm hiểu thành lập Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư quốc tế VNPT (VNPT Global) do VNPT có 100% vốn điều lệ khi đủ điều kiện; tiếp tục duy trì Tổng doanh nghiệp Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) theo mô hình hạch toán độc lập; nâng cao hiệu quả làm việc và sắp xếp lại 1 vài doanh nghiệp có vốn góp của VNPT (sáp nhập Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) vào Công ty cổ phần Cokyvina; sáp nhập Công ty cổ phần KASATI vào Công ty cổ phần Viễn thông -Tin học Bưu điện CT-IN và tăng mật độ vốn góp của VNPT ở CT-IN đạt mức trên 35% vốn điều lệ…); giải thể Văn phòng đại diện VNPT ở đô thị Hồ Chí Minh theo quy định.

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, Công ty mẹ – VNPT là doanh nghiệp TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Các đơn vị hạch toán tùy thuộc gồm: Tổng doanh nghiệp Hạ tầng mạng (VNPT – Net); Công ty Công nghệ tài liệu VNPT (VNPT – IT); 63 Viễn thông tỉnh, đô thị (VNPT tỉnh, đô thị); Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (VNPT – RD); Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ I, II, III.

Đơn vị sự nghiệp gồm: Bệnh viện Bưu điện và trung tâm y tế Đa khoa Bưu điện.

Các doanh nghiệp con gồm: Tổng doanh nghiệp Dịch vụ viễn thông (VNPT – Vinaphone); Tổng doanh nghiệp Truyền thông (VNPT Media); Công ty Đầu tư quốc tế VNPT (VNPT Global) (tìm hiểu thành lập sau khi đã đi vào hoạt động cổ phần hóa Công ty mẹ – Tập đoàn); Công ty cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology); Công ty cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện (CT-IN); Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (POSTEF); Công ty VNPT GLOBAL HK (dự kiến chuyển giao vốn về VNPT Global sau khi thành lập).

Các doanh nghiệp liên kết gồm: Công ty cổ phần COKYVINA; Công ty cổ phần Phát triển công nghệ và Truyền thông (VNTT); Công ty cổ phần Quản lý tòa nhà VNPT (VNPT PMC); Công ty cổ phần các trang vàng Việt Nam (VNYP); Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP); Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển công nghệ và Truyền thông (NEO); Công ty cổ phần Dịch vụ số liệu toàn cầu (GDS); Công ty ATH Malaysia và Công ty ACASIA Malaysia (dự kiến chuyển giao vốn về VNPT Global sau khi thành lập).

Bên cạnh việc sắp xếp, tổ chức lại, VNPT cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 1 vài biện pháp nâng cao quản trị doanh nghiệp, tập trung vào 1 vài lĩnh vực như sau: Hoàn thiện cơ chế quản lý; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán; quản lý tài sản, nguồn vốn và chắc chắn cân đối dòng tiền; tăng cường thực hành tiết kiệm, quản lý nghiêm ngặt giá thành, phấn đấu hạ giá thành sản phẩm và dịch vụ. Quản lý sử dụng lao động hiệu quả, cải 1 vàih cơ chế tiền lương; phát triển và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong toàn Tập đoàn.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/