Phê duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Theo đây, hình thức cổ phần hoá Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là kết hợp vừa phân phối bớt 1 phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là hơn 14.046 tỷ đồng. Tổng số cổ phần là 1.404.605.800 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đây, Nhà nước nắm giữ 912.993.770 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ; cổ phần phân phối ưu đãi cho người lao động trong công ty là 2.293.900 cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ; phân phối ưu đãi cho người lao động trong công ty theo số năm làm việc ở khu vực nhà nước là 1.599.000 cổ phần, chiếm 0,11% vốn điều lệ; phân phối ưu đãi cho người lao động trong công ty theo số năm cam đoan làm việc tiếp cho công ty cổ phần là 694.900 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ; cổ phần phân phối ưu đãi cho tổ chức Công đoàn: 500.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ; cổ phần phân phối cho nhà đầu tư chiến lược: 207.896.970 cổ phần, chiếm 14,8% vốn điều lệ; cổ phần phân phối đấu giá công khai: 280.921.160 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.

Giá khởi điểm chào phân phối cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là 10.000 đồng/1 cổ phần.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức, triển khai phân phối cổ phần ra công chúng; thực hiện đăng ký, lưu ký cổ phần trúng đấu giá ở Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký chuyển nhượng ở một vài sàn chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc phân phối cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức phân phối đấu giá ở Sở Giao dịch chứng khoán đô thị Hà Nội.

Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV vừa qua, Bộ trưởng Bộ GTVT đã trả lời chất vấn của ĐBQH về phương án tái cơ cấu Vinalines. Theo Bộ trưởng Thể, năm 2017 Tổng Công ty này đã có lãi trên 500 tỷ đồng, kế hoạch năm 2018 lãi trên 700 tỷ đồng và đang dự định chào phân phối cổ phần lần đầu ra công chúng trong thời gian tới.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/