Phí chuyển mạng giữ nguyên số có thể sẽ được ấn định là 120.000 đồng

Một nhà mạng lớn cho ICTnews hay họ đang đưa ra đề xuất mức phí chuyển mạng giữ nguyên số là 120.000 đồng, trong đây nhà mạng thuê bao chuyển đến hưởng 60.000 đồng và nhà mạng bị bạn chuyển hưởng 60.000 đồng.
Phí chuyển mạng giữ nguyên số có thể sẽ được ấn định là 120.000 đồng - ảnh 1

Phí chuyển mạng giữ nguyên số có thể sẽ được ấn định là 120.000 đồng.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Cục phó Cục Viễn thông cho biết, từ ngày 16/11/2018 1 số nhà mạng sẽ chính thức cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số cho 1 số thuê bao trả sau. Mức phí chuyển mạng giữ nguyên số do nhà mạng tự quy định.

Từ ngày 16/11/2018, thuê bao VinaPhone, Viettel và MobiFone sẽ chính thức được chuyển mạng giữ nguyên số. Vietnammobile tiến hành chính sách bán hàng này từ 1/1/2019 còn Gmobile không tiến hành. Trước mắt, 1 số nhà mạng cung cấp dịch vụ này cho thuê bao trả sau. Sau đây, tiến đến cung cấp dịch vụ cho 1 số thuê bao trả trước.

Một mạng di động lớn cho ICTnews hay nhà mạng này đang đề xuất mức phí chuyển mạng giữ nguyên số là 120.000 đồng, trong đây nhà mạng thuê bao chuyển đến hưởng 60.000 đồng và nhà mạng bị bạn chuyển hưởng 60.000 đồng. Tuy nhiên, việc có tiến hành mức phí này hay không vẫn còn xem xét ý kiến của Bộ TT&TT.

Nhà mạng này cho hay, khi thuê bao trả sau có nhu cầu chuyển mạng giữ nguyên số chỉ cần đến điểm chuyển nhượng của nhà mạng mà thuê bao muốn chuyển đến đăng ký và đâyng phí thuê bao. Sau đây nhà mạng này sẽ kết nối đến trọng điểm dữ liệu của Cục Viễn thông để đối soát tài liệu có nhà mạng mà thuê bao đây đang dùng xem có đủ điều kiện chuyển mạng theo quy định hay không. Nếu đủ điều kiện thì nhà mạng chuyển đến sẽ thông báo có bạn.

Trước đây Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 35/2017/TT – BTTTT quy định về việc chuyển mạng giữ nguyên số. Theo quy định từ Thông tư mới được ban hành, dịch vụ chuyển mạng được 1 số công ty cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất cung cấp bình đẳng giữa 1 số thuê bao di động và trên cơ sở hợp động thương mại giữa công ty có thuê bao di động.

Dich vụ chuyển mạng không bao gồm việc tiếp tục duy trì cung cấp 1 số dịch vụ giá trị tăng lên và dịch vụ áp dụng viễn thông mà thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng đang sử dụng ở công ty chuyển đi.

Doanh nghiệp chuyển đi phải chắc chắn không phát sinh cước của bất kỳ dịch vụ giá trị tăng lên và dịch vụ áp dụng viễn thông nào kể từ thời điểm cắt dịch vụ của thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng.

Các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất có trách nhiệm thống nhất, mở bán niêm yết công khai, tiến hành chung mức cước và 1 số điều khoản sử dụng dịch vụ chuyển mạng. Cước dịch vụ chuyển mạng được tính theo qui định lấy thu bù chi, chắc chắn bù đắp 1 phần kinh phí của công ty lấy đi, công ty chuyển đến và trọng điểm hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ trong việc phối hợp cung cấp dịch vụ chuyển mạng. Mức cước có thể được điều chỉnh cho thích hợp có tình hình thực ở.

Cước dịch vụ chuyển mạng không được hoàn trả trừ trường hợp chuyển mạng không thành công do lỗi kỹ thuật của hệ thống.

Cước dịch vụ chuyển mạng được sử dụng để chi trả cho công ty chuyển đi, chuyển đến và Trung tâm hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ. Cước dịch vụ chuyển mạng được chi trả cho Trung tâm hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ được dùng để bù đắp 1 phần kinh phí hoạt động, hoạt động, khai thác, bảo trì, bảo hành, nâng cấp hệ thống thiết bị của trọng điểm chuyển mạng nhằm phục vụ chuyển mạng.

Số thuê bao chuyển mạng bị thu hồi theo 1 số quy định về quản lý, sử dụng kho số viễn thông hoặc quy định về việc sử dụng dịch vụ viễn thông phải được hoàn trả về công ty gốc.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất chỉ được phát triển thuê bao mới từ khối số thuê bao mà công ty được phân bổ

Đáng chú tâm, thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng phải chắc chắn đã đi vào hoạt động 1 số hợp đồng, cam đoan và thanh lý hợp đồng có công ty chuyển đi trong thời gian không quá 60 ngày kể từ thời điểm chuyển mạng thành công. Quá thời hạn nêu trên, 1 số thuê bao không đã đi vào hoạt động 1 số nội dung trên sẽ được trả về công ty chuyển đi.

Các bên tham dự cung cấp dịch vụ chuyển mạng và sử dụng cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng phải chắc chắn bí mật tài liệu của thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng theo quyd dịnh ở Điều 6 của Luật Viễn thông.

Thông tư mới cũng quy định công ty được quyền từ chối thực hiện chuyển mạng đối có 1 số thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng giữ số trong 1 số trường hợp cụ thể. Cụ thể là, thuê bao sẽ bị từ chối khi tài liệu thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng ở công ty chuyển đến và chuyển đi không chính xác về tài liệu căn bản của thuê bao (tài liệu trên pháp lý tùy thân); Hình thức chi trả giá cước.

Còn đối có tài liệu của thuê bao tổ chức là có sai sót tài liệu trên giấy chứng nhận pháp nhân; Hình thức chi trả giá cước;

Ngoài ra, 1 số thuê bao vi phạm 1 số hành vi quy định ở điều 12 Luật Viễn Thông hoặc theo đề nghị của 1 số cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc đang có khiếu nại, tranh chấp về việc sử dụng dịch vụ và vi phạm hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông hoặc điều kiện chuyển nhượng đối có công ty chuyển đi cũng có thể bị từ chối thực hiện chuyển mạng giữ số.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/