Home Blog Phiến quân Syria sẵn sàng tấn công hóa học, 200 tên lửa Tomahawk vào vị trí