PVD: Quý 1 lỗ 239,3 tỷ đồng, kế hoạch năm 2018 thoát lỗ

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) đã mở bán sơ bộ kết quả kinh doanh quý 1/2018 có mức lỗ 239,3 tỷ đồng (cộng kỳ năm 2017 doanh nghiệp lỗ 301,4 tỷ đồng).

Tuy nhiên, doanh thu quý 1 tăng mạnh 120%, đạt 1.105,6 tỷ đồng. Theo đây, PVD đã đã đi vào làm việc 37% kế hoạch doanh thu cả năm là 3.000 tỷ đồng. Trong đây, doanh thu mảng dịch vụ khoan đạt 362,4 tỷ đồng; Doanh thu dịch vụ giếng khoan đạt 360,6 tỷ đồng; Doanh thu mảng thương mại đạt 382,8 tỷ đồng.

Hiện ở, dư nợ của PVD vẫn ở mức rất cao là 4.281 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so có cộng kỳ, chủ yếu do doanh nghiệp vay vốn tài trợ cho giá thành thi công giàn khoan PVD V và PVD VI.

Tỷ lệ nợ/vốn chủ có của PVD đến cuối quý 1/2018 là 58,8% và hệ số chi trả lãi vay hiện là -1,02 lần do doanh nghiệp lỗ trước thuế và lãi vay 44,6 tỷ đồng, trong khi đây giá thành lãi vay trong quý 1 là 43,8 tỷ đồng.

Mục tiêu chính của PVD trong năm 2018 là thoát lỗ có kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ đồng, giảm 23% so có năm 2017. Kế hoạch này được PVD đặt ra có giả định: Số ngày làm việc bình quân của 1 vài giàn khoan tự nâng là dao động 62,5% (năm 2017 là 72,5%); Giá cho thuê giàn khoan tự nâng bình quân vẫn giữ nguyên ở 55.000- 60.000 USD/ngày.

Giàn khoan có thể đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho PVD là giàn khoan TAD, chuẩn bị chưa làm việc trở lại trong tương lai gần. Lần cuối cộng giàn khoan TAD có việc là năm 2016 có mức giá cho thuê dao động 200.000 USD/ngày.

Do các nguyên tắc kỹ thuật riêng, nên giàn khoan TAD chủ yếu chỉ làm việc ở gần 1 vài dàn thả nổi ở khu vực nước sâu. Ban đầu, giàn khoan TAD của PVD chuẩn bị bắt đầu khoan trở lại cho dự án Cá Rồng Đỏ vào cuối năm 2019. Tuy nhiên do sự không đảm bảo trong việc triển khai dự án Cá Rồng Đỏ nên trước mắt giàn khoan TAD chưa có nhiều thời cơ có việc.

Dự án Cá Rồng Đỏ là 1 phần trong Lô 07/03 thuộc bể Nam Côn Sơn, 1 vàih bờ biển phía nam đô thị Vũng Tàu 440 km (273 dặm). Dự án trị giá 1 tỷ USD này là mỏ chủ chốt giúp làm chậm lại sự suy giảm sản lượng dầu khí khai thác của Việt Nam.

Với triển vọng kém khả quan như trên, PVD chuẩn bị trả cổ tức bằng cổ phiếu có mật độ 10:1 trong năm 2018. Cổ đông có 10 cổ phiếu PVD sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/