PVFCCo điều chỉnh Kế hoạch SXKD 2018 với lợi nhuận tăng cao

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) ra mắt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 có các chỉ số tài chính tăng trưởng cao hơn so có kế hoạch ra mắt đầu năm 2018.

Trong đây doanh thu tăng từ 8.577 tỷ đồng lên 9.050 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,5%, lợi nhuận sau thuế tăng từ 371 tỷ đồng lên 620 tỷ đồng, tương ứng tăng 67%.

Đạm Phú Mỹ PVFCCo là 1 trong các sản phẩm giúp chỉ số tài chính tăng trưởng.

Bên cạnh các chỉ tiêu về tài chính, thích hợp có tình hình sản xuất và mùa vụ cuối năm 2018, PVFCCo cũng điều chỉnh 1 số chỉ tiêu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm do PVFCCo sản xuất, cụ thể 1 số chỉ tiêu sau điều chỉnh là: sản lượng kinh doanh Đạm Phú Mỹ là 800.000 tấn; sản phẩm NPK Phú Mỹ do Nhà máy công nghệ hoá học của PVFCCo sản xuất có sản lượng sản xuất và kinh doanh đều là 35.000 tấn; sản lượng UFC85 sản xuất là 13.000 tấn.

Các chỉ tiêu tài chính của PVFCCo tăng mạnh chủ yếu là hoạt động nhà máy hiệu quả; tăng sản lượng kinh doanh của các sản phẩm có giá bán và lợi nhuận biên cao; chủ động, linh hoạt điều độ và tiêu thụ vào thời điểm phân khúc thuận lợi; tiết giảm kinh phí mọi mặt; kinh phí khấu hao dự án NH3 -NPK chưa phải trích trong kỳ.

NPK Phú Mỹ được tiêu thụ rất khả quan.

Về tổng sản lượng kinh doanh (gồm các sản phẩm sản xuất và nhập khẩu) của PVFCCo năm 2018 ước đạt 1.266.100 tấn phân bón và hoá chất các loại, trong đây, nổi trội là kinh doanh Đạm Phú Mỹ là 800.000 tấn; NPK Phú Mỹ (gồm cả sản lượng sản xuất và nhập khẩu) là 141.000 tấn; hoá chất đạt 116.100 tấn. Đặc biệt, so có năm 2017, sản lượng kinh doanh NPK Phú Mỹ các loại của PVFCCo đã tăng hơn 40%, trong đây trọn vẹn lượng NPK Phú Mỹ do Nhà máy của PVFCCo mới sản xuất đã được tiêu thụ rất khả quan do có sự dự trù phân khúc kỹ lưỡng trong các năm gần đây cũng như trong năm 2018, PVFCCo đã kịp thời khai thác tốt các “phân khúc mới nổi” cho sản phẩm NPK Phú Mỹ.

Ông Dương Trí Hội – Phó Tổng Giám đốc PVFCCo cho biết: “Sự điều chỉnh các chỉ tiêu theo hướng tích cực nêu trên là sự nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên PVFCCo trong bối cảnh đầy thách thức, đồng thời cũng biểu hiện sự minh bạch của PVFCCo tới các cổ đông, theo tình hình sản xuất kinh doanh mà có sự điều chỉnh cho thích hợp có tình hình thực tại”.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/