Quảng Bình: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7%

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành công văn đề nghị các sở ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2018, phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm đạt 7%.

Thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10/7/2018 của Chính phủ có các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6/2018, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành công văn số 1203/UBND-TH ngày 20/7/2017 để chỉ đạo triển khai, thực hiện.

Theo công văn số 1203, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2018; tập trung chỉ đạo đã đi vào làm việc kế hoạch ngân sách Nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý thu; tháo gỡ gặp khó, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công ty phát triển sản xuất kinh doanh nhằm ổn định nguồn thu; phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được giao, không để phát sinh nợ đọng.

Quảng Bình phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7%.

Các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh, tăng trưởng của ngành, lĩnh vực, sản phẩm thuộc phạm vi quản lý, chủ động điều hành, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản đề ra; đồng thời rà soát, xác định động lực tăng trưởng mới trong thời gian tới.

Đặc biệt, Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, đô thị, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả tăng trưởng của ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách theo kế hoạch; bảo đảm phát triển kinh tế đi cùng có bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, giảm tối đa giá thành cho người dân và công ty; tập trung thực hiện biện pháp thu thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế, quyết tâm đã đi vào làm việc vượt thu ngân sách trên 10% so dự toán HĐND tỉnh giao, đạt trên 4.000 tỷ đồng.

Đối có ngành Nông nghiệp, tiếp tục triển khai hiệu quả tái cơ cấu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm thích hợp có lợi thế và nhu cầu phân khúc, thích ứng có biến đổi khí hậu; đẩy mạnh khai thác hải sản ở vùng biển xa; kiên quyết chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định về đánh bắt và truy xuất lý do thủy sản; theo dõi nghiêm ngặt tình hình thời tiết, chủ động phương án phòng, chống thiên tai, cảnh báo mưa lũ, sạt lở.

Ngành ngư nghiệp được đẩy mạnh phát triển đội tàu cá khai thác hải sản ở vùng biển xa.

Cùng có đây, các ngành tăng cường làm việc, tiếp xúc, kêu gọi và tạo điều kiện cho công ty đầu tư, triển khai dự án công nghiệp, chú trọng phát triển công nghiệp sạch, chắc chắn môi trường; kiểm tra, đôn đốc kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đất ở, dự án tạo quỹ đất chắc chắn đúng quy định và công đoạn đề ra; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai; rà soát, giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng; tổ chức thiết thực làm việc tri ân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ; giám sát, kiểm tra việc thực hiện nền nếp, kỷ cương trong trường học…

Bên cạnh đây, UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch gắn có đổi mới sản phẩm dịch vụ quyến rũ du khách, phấn đấu năm 2018 đạt 3 đến 3,5 triệu lượt khách; giám sát nghiêm ngặt tình hình dịch bệnh; áp dụng mạnh mẽ công nghệ tài liệu trong làm việc quản lý, điều hành, công khai, minh bạch trong làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Các sở, ngành, địa phương khẩn trương thi công kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, gắn có phân tích giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch tài chính trung hạn và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế GĐ 2016 – 2020.

Đặc biệt, UBND tỉnh đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, đô thị, thị xã tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khẩn trương rút bí kíp, khắc phục các hạn chế; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức làm việc bằng các việc làm cụ thể, có tính đột phá, tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/