Quảng Bình: Xi măng sông Gianh xin nhập xỉ thải về sản xuất xi măng

Công ty xi măng sông Gianh có ý định nhập xỉ thải của quá trình luyện đồng (hạt Nix) để làm phụ gia sản xuất xi măng. Tuy nhiên, Sở TNMT tỉnh Quảng Bình đã từ chối vì doanh nghiệp này chưa có phương án xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa gửi công văn ra Tổng cục Môi trường, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc từ chối sử dụng hạt Nix để làm phụ gia sản xuất ở nhà máy xi măng sông Gianh, đặt ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Trước đây, Công ty cổ phần xi măng sông Gianh có ý định nhập hạt Nix, 1 loại xỉ thải của quá trình luyện đồng về làm phụ gia sản xuất xi măng cho nhà máy. Tổng cục Môi trường gửi công văn số 1526 cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình xin ý kiến về vấn đề này.

Nhà máy xi măng sông Gianh chưa có phương án xử lý chất thải nguy hại theo quy định hiện hành.

Sau khi tham khảo hồ sơ, tin tức báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho rằng, nhà máy xi măng sông Gianh chưa có phương án xử lý chất thải nguy hại theo quy định hiện hành, chưa nêu rõ khả năng cung cấp của một số công trình bảo vệ môi trường. Đồng thời nhà máy cũng chưa có kết quả đánh giá về một số thành phần nguy hại có trong hạt Nix.

Ông Phan Xuân Hào – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết “Quá trình sử dụng đưa vào lưu chứa, nhập liệu như thế nào, nếu có phát sinh một số vấn đề về môi trường thì một sốh thức nào để xử lý, khắc phục. Công ty chưa chứng minh rõ ràng các việc đây, nên chưa đủ cơ sở để cơ quan tính năng tham khảo, cùng có các vấn đề nhạy cảm trên địa bàn tỉnh về sử dụng chất thải, đặc thù là từ khi xảy ra sự cố Formosa đến bây giờ”.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/