Home Blog Quảng Ninh: Doanh nghiệp lấn vịnh Hạ Long làm cây xăng gây mất mỹ quan