Quảng Ninh: Không bổ sung thêm nhà máy xi măng, nhiệt điện

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có chỉ đạo Sở TN&MT: Không bổ sung một số nhà máy xi măng, nhiệt điện trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/10, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có buổi làm việc có Sở TN&MT về công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện chủ đề công tác năm 2018 về bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường môi trường xung quanh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận, phân tách cao các nỗ lực của Sở TN&MT trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Qua đây, đâyng góp quan trọng vào việc đã đi vào vận hành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển KT-XH của tỉnh.

Cùng có đây, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở TN&MT, một số sở, ngành, địa phương liên quan cần tiếp tục chấn chỉnh vận hành của một số cơ quan tính năng trực thuộc trong quản lý, sử dụng tài nguyên. Tập trung rà soát lại một số chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để chắc chắn thực hiện đúng quy định về tài nguyên, môi trường, quy hoạch; kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối có các nội dung làm chưa đúng, một số hành vi sai phạm.

Song song có đây, cần nhận thức rõ và nâng cao tầm nhìn về giá trị đất, chọn lọc nhà đầu tư thực hiện một số dự án thích hợp có định hướng phát triển của địa phương, của tỉnh; cung cấp nhu cầu sử dụng đất chính đáng cho người dân; làm tốt công tác quản lý, rà soát, sớm thu hồi đất ở một số mỏ, đất quân sự đã không còn sử dụng; tập trung quản lý một số khu vực đất đang tạo giá trị lớn…. Qua đây tạo nguồn lực, sự phát triển cho xã hội.

“Đối có vấn đề quản lý tài nguyên không tái tạo như than, khoáng sản, phải tính toán kỹ trước khi cấp quyền khai thác, chắc chắn tính hiệu quả lâu dài, tránh tác động xấu tới môi trường. Đặc biệt, không bổ sung một số nhà máy xi măng, nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu.

Sở TN&MT và một số cơ quan tính năng của tỉnh cần tăng cường công tác giám sát về vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường; tập trung tuyên truyền để chuyển đổi nhận thức của người dân, một số tổ chức xã hội về vấn đề bảo vệ môi trường; có biện pháp xử lý hiệu quả về vấn đề chất thải rắn, nước thải; xử lý nghiêm một số vi phạm về môi trường; đầu tư công nghệ mới trong quản lý về đất đai, tài nguyên, môi trường, nuôi trồng thủy sản…

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành TN&MT cần chú trọng quản lý, rà soát, nâng cao năng lực công tác cũng như thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ngành. Qua đây, để chắc chắn thực thi tốt công việc được giao.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/