Quảng Ninh: Kiểm điểm công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2017

Chiều 16/12, ở TP Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp kiểm điểm công tác giải ngân vốn thi công căn bản (XDCB) năm 2017 của 1 số chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Quang cảnh buổi họp.

Theo báo cáo ở cuộc họp, tính đến ngày 15/12/2017, ước kế hoạch vốn đầu tư thi công căn bản năm 2017 là 9.827 tỷ đồng. Trong đây vốn chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương do Trung ương phân bổ trên 510 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh do UBND tỉnh Quảng Ninh phân bổ là 5.529 tỷ đồng; 1 số huyện, thị xã, đô thị phân bổ 3.787 tỷ đồng.

Với tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh “Cương quyết thu hồi vốn ngân sách không đúng thời gian yêu cầu để chuyển sang thực hiện 1 số công trình khác, không để hiện trạng chuyển nguồn vốn đầu tư năm 2017 sang năm 2018”, Sở KH&ĐT đã chủ động và không ngừng nghỉ có văn bản đôn đốc cũng như làm việc trực tiếp có 1 số nhà đầu tư để giải quyết 1 số gặp khó, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện. Tính đến nay, việc giải ngân đạt trên 7.143 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch đã phân khai.

Theo đây, 1 số địa phương đạt mật độ giải ngân vốn đầu tư thi công căn bản cao như: huyện Đầm Hà (95,2%); huyện Bình Liêu (94,4%); huyện Tiên Yên (92,5%); huyện Hoành Bồ (81,1%). Một số đơn vị đạt 100% mật độ giải ngân như Bệnh viện đa khoa tỉnh; Công ty Điện lực Quảng Ninh; Trường Đại học Hạ Long, Hội người cao tuổi; Công ty TNHH 1TV Kinh doanh nước sạch Quảng Ninh…

Tổng số nợ thi công căn bản hết năm 2016 của tỉnh là 1.204 tỷ đồng, chuẩn bị sau khi phân bổ điều hòa 1 số nguồn vốn, số nợ đọng thi công căn bản còn lại gần 625 tỷ đồng. Đến năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị sẽ tiếp tục giành 200 tỷ đồng ngay từ đầu năm để chi trả 1 số dự án đã đi vào hoạt động có quyết toán được duyệt và cân đối 1 số nguồn lực trong năm để bổ sung chi trả nợ đọng thi công căn bản.

Phát biểu ở cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Vũ Văn Diện nhấn mạnh: Mặc dù tỉnh đã và đang cực kỳ quan tâm, ưu tiên, chỉ đạo quyết liệt và không ngừng nghỉ kiểm tra công đoạn của 1 số dự án. Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng giải ngân vốn XDCB vẫn chưa cung cấp được yêu cầu; hiện trạng phân bổ vốn còn chậm; 1 số công trình thực hiện 1 số bước còn chậm ảnh hưởng đến cam đoan của tỉnh có 1 số chủ đầu tư…

Cùng có đây, ông Diện cũng phê bình 1 số đơn vị: Sở GTVT, UBND 1 số địa phương Đông Triều, Hải Hà, Cô Tô; Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh, Công ty cổ phần xử lý rác thải Hạ Long, đã không thực hiện nghiêm túc việc quyết toán 1 số công trình đã đã đi vào hoạt động hiện còn chậm quyết toán, tất toán 1 số dự án theo đúng quy định.

Kết luận ở cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn Thành chỉ đạo: Để giải ngân vốn thi công căn bản đạt 100%, không để hiện trạng chuyển nguồn vốn đầu tư năm 2017 sang năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT rà soát, tổng hợp 1 số ý kiến sở, ngành, địa phương ở cuộc họp, trên sơ sở đây, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đưa ra phương án điều hòa, điều chỉnh vốn đầu tư ngân sách tỉnh theo hướng mở mức chi cho 1 số dự án trên tiêu chuẩn quy định của nhà nước, bảo đảm hiệu quả đầu tư của nguồn vốn.

Bố trí nguồn vốn dự án theo thứ tự ưu tiên, các dự án có quyết toán tiếp tục chi trả dứt điểm, dự án nào giải phóng mặt bằng, yêu cầu được giải ngân trước 31/1/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ ưu tiên bố trí chắc chắn không để ảnh hưởng đến công đoạn giải phóng mặt bằng dự án; Đối có dự án đã hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán có xác nhận của cơ quan thẩm định, hồ sơ đang đã đi vào hoạt động 1 số thủ tục có thể chi trả từ 90-95%; Đối có 1 số dự án đã có quyết toán khối lượng giữa 1 số bên A-B thì cần đã đi vào hoạt động 1 số thủ tục để tỉnh tham khảo giải ngân đến 90% khối lượng thực hiện theo hợp đồng; Dự án đã đã đi vào hoạt động khối lượng 100% sẽ nâng Mức ứng tối đa 90% so có số chuẩn bị có thể giải ngân trước 31/1/2018; Đối có các dự án, công trình trọng tâm đã giải ngân đến 80% mà có khả năng đã đi vào hoạt động 100% khối lượng công việc trước 31/1/2018 thì đề xuất để tỉnh giải ngân đến mức tối đa có thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu 1 số ngành khẩn trương rà soát và báo cáo, chậm nhất trong ngày 18/12 chắc chắn đã đi vào hoạt động hồ sơ gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp; Các huyện, thị xã, đô thị yêu cầu báo cáo chi tiết 1 số danh mục dự án, biện pháp đề xuất tháo gỡ gặp khó cụ thể, Chủ tịch UBND 1 số địa phương chịu trách nhiệm trong việc giải ngân nguồn vốn thi công căn bản, đồng thời điều chỉnh kế hoạch ngân sách, hoạch định kế hoạch việc giải ngân vốn thi công căn bản năm 2018.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/