Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 3.800 tỷ đồng

Số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tính tới hết quý 2/2018 là hơn 3.812 tỷ đồng, giảm dao động 1.293 tỷ đồng so có thời điểm 31/12/2017.
Số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tính tới hết quý 2/2018 là hơn 3.812 tỷ đồng.

Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) vừa ra mắt số liệu về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu nửa đầu năm 2018 của một vài thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo đây, đến hết quý II/2018 (đến hết ngày 30/6/2018), số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) ở mức 3.812.378 tỷ đồng.

Tổng số trích quỹ BOG trong quý II/2018 (từ ngày 01/4/2018 đến hết ngày 30/6/2018) là hơn 1.407 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng quỹ BOG trong quý II/2018 (từ ngày 01/4/2018 đến hết ngày 30/6/2018) là hơn 2.126 tỷ đồng.

Cũng theo Cục Quản lý Giá, lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG dương trong quý II năm nay là hơn 5,3 tỷ đồng, trong khi lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG âm trong quý I/2018 chỉ là 17 triệu đồng.

Trước đây, số dư quỹ BOG ở thời điểm 31/12/2017 là hơn 5.105 tỷ đồng; số dư quỹ BOG đến hết quý I/ 2018 (đến hết ngày 31/3/2018) là hơn 4.526 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/