Home Blog Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 3.800 tỷ đồng