Quy định cơ chế quản lý tài chính riêng xổ số điện toán Vietlott

ICTnews – Nghị định số 122/2017/NĐ-CP bên cạnh những quy định chung cho công ty kinh doanh xổ số, còn có những nội dung quy định rõ việc xác định doanh thu thực ở từ vận hành kinh doanh những sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott.

Chính phủ có quy định về xác định doanh thu, thuê riêng cho xổ số tự chọn Vietlott. Ảnh minh họa: Internet.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2017/NĐ-CP, trong đây, Nghị định quy định 1 số nội dung đặc biệt về cơ chế quản lý tài chính và phân tách hiệu quả vận hành đối có công ty kinh doanh xổ số. Nghị định số 122/2017/NĐ-CP bên cạnh những quy định cho công ty kinh doanh xổ số nhìn chung còn có những nội dung quy định rõ việc xác định doanh thu thực ở từ vận hành kinh doanh những sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott ở địa bàn từng tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương.

Cụ thể, Nghị định số 122/2017/NĐ-CP quy định, đối có phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua thiết bị máy đầu cuối: Doanh thu từ vận hành kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán phát sinh từ những máy đầu cuối đăng ký phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán trong địa giới hành chính từng tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương theo hợp đồng đại lý xổ số đã ký có Vietlott hoặc những cửa hàng, điểm phân phối vé do công ty thiết lập trên địa bàn.

Đối có phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua tel và Internet thì doanh thu được xác định theo vị trí bạn đăng ký địa bàn tham dự dự thưởng khi mở tài khoản dự thưởng theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Vietlott có trách nhiệm kê khai, quyết toán những khoản thuế giá trị tăng thêm, thuế tiêu thụ đặc trưng và thuế lương công ty ở trụ sở chính. Trên cơ sở số thuế phải nộp theo từng sắc thuế, Vietlott thực hiện phân bổ những khoản thuế phải nộp vào ngân sách địa phương theo mật độ doanh thu thực ở phát sinh trên từng địa bàn.

Đồng thời, khấu trừ, kê khai và quyết toán khoản thuế lương cá nhân phải nộp ở trụ sở chính. Vietlott thực hiện phân bổ thuế lương cá nhân phải nộp vào ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau: Thuế lương cá nhân đối có hoa hồng trả cho đại lý xổ số tự chọn số điện toán, thực hiện phân bổ theo từng địa bàn tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương nơi đại lý xổ số tự chọn số điện toán phát sinh lương chịu thuế; thuế lương cá nhân đối có người trúng thưởng, thực hiện phân bổ theo tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đăng ký tham dự dự thưởng đối có phương thức phân phối thông qua phương tiện tel hoặc Internet và nơi phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán đối có phương thức phân phối thông qua thiết bị đầu cuối.

Trường hợp khoản lợi nhuận còn lại sau thuế lương công ty nộp vào ngân sách địa phương theo quy định ở khoản 1 Điều 7 Nghị định này, Vietlott thực hiện kê khai ở trụ sở chính, phân bổ vào ngân sách địa phương theo mật độ doanh thu thực ở phát sinh trên từng địa bàn tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/