Quyết tâm kiểm soát CPI tăng bình quân 2018 dưới 4%

Diễn biến CPI trong 6 tháng đầu năm tuy có xu hướng tăng trong tháng 5 và tháng 6 nhưng về căn bản vẫn hoàn toàn nằm trong 1 số kịch bản dự đoán của Ban Chỉ đạo điều hành giá và 1 số Bộ, ngành….

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá vừa ký thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá ở cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 10/7.

Theo đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao sự nỗ lực cao 1 số Bộ, ngành, địa phương trong công tác điều hành giá góp phần kiểm soát lạm phát trong 6 tháng đầu năm 2018. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2018 tăng 2,22% so có tháng 12 năm 2017, bình quân 6 tháng đầu năm so có cộng kỳ năm 2017 tăng 3,29%.

Chính phủ quyết tâm thực hiện kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2018 ở mức dưới 4% để góp phần hỗ trợ tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô.

Diễn biến CPI trong 6 tháng đầu năm tuy có xu hướng tăng trong tháng 5 và tháng 6 nhưng về căn bản vẫn hoàn toàn nằm trong 1 số kịch bản dự đoán của Ban Chỉ đạo và 1 số Bộ, ngành.

Các nhân tố gây tăng giá trong hai tháng gần đây chủ yếu xuất phát từ tác động của 1 số nhân tố căng thẳng về chính trị, thương mại và tài chính trên địa cầu và 1 số nhân tố phân khúc trong nước lên mặt bằng giá và đều đã được tính toán, dự đoán trước, hầu như không có nhân tố tăng giá do tác động từ chính sách bán hàng, điều hành vĩ mô hoặc xuất phát từ công tác điều hành giá của Chính phủ.

Phó Thủ tướng đề nghị 1 số Bộ quản lý chuyên ngành cần chủ động hơn trong việc phối hợp nắm bắt, cung cấp tài liệu, cập nhật tình hình giá 1 số loại hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý, trong đây tăng cường, nâng cao Bên cạnh đây năng lực về công tác tổng hợp, đánh giá, dự đoán để kịp thời có kịch bản điều hành giá chủ động, phù hợp trong trường hợp có các biến động bất thường trình Ban Chỉ đạo tham khảo, chọn lọc.

Cũng theo Thông báo, Phó Thủ tướng nêu rõ, từ nay đến cuối năm 2018, mặc dù công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát tiếp tục chịu nhiều sức ép do giá 1 số mặt hàng trên phân khúc địa cầu dự đoán tiếp tục có khả năng tăng cao gây sức ép lên mặt bằng giá trong nước qua kênh xuất nhập khẩu nhưng Chính phủ vẫn đặt 1 trong 1 số mục tiêu ưu tiên danh tiếng là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo đây, quyết tâm thực hiện kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2018 ở mức dưới 4% để góp phần hỗ trợ tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh thực hiện 1 số nhiệm vụ:

Chính sách tiền tệ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách bán hàng tiền tệ linh hoạt, thận trọng. Điều tiết tốt lượng tiền trong di chuyển, chắc chắn thanh khoản thông suốt. Thực hiện đồng bộ 1 số 1 sốh thức để ổn định tỷ giá, điều hành lạm phát căn bản năm 2018 dao động 1,6%.

Về điều hành giá 1 số mặt hàng thiết yếu: Trên cơ sở 1 số kịch bản điều hành giá đã được thống nhất, 1 số Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát để đẩy nhanh thực hiện giảm giá 1 số mặt hàng có khả năng giảm giá (như dịch vụ sử dụng đường bộ BOT, thuốc chữa bệnh cho người, vật tư y tế); đối có 1 số mặt hàng giá phân khúc có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, cần rà soát, đánh giá kỹ về cung cầu phân khúc, tăng cường công tác dự đoán để kịp thời có 1 số 1 sốh thức điều hành phù hợp.

Mặt hàng nông sản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có 1 sốh thức cụ thể để bình ổn giá mặt hàng thịt lợn; Tổ chức triển khai thực hiện ngay việc rà soát để cập nhật tài liệu, nắm bắt thực trạng số lượng đàn lợn, tổng lượng cung thịt lợn, trên cơ sở đây có kịch bản và đề xuất 1 sốh thức điều hành cung cầu cụ thể báo cáo Chính phủ, Ban chỉ đạo. Đối có 1 số mặt hàng nông sản khác, cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến phân khúc, kiểm soát nghiêm ngặt cung cầu, tăng cường công tác dự đoán để có ứng phó kịp thời có 1 số biến động bất thường từ phân khúc cũng như tình hình thiên tai, bão lụt có thể xảy ra.

Mặt hàng xăng dầu: Bộ Công Thương chủ trì phối hợp có Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu trong nước theo quy định, trích lập và sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá linh hoạt có liều lượng phù hợp; Trường hợp có biến động lớn về giá xăng dầu cần phải tính đến việc tạm không trích quỹ trong 1 thời gian để góp phần bình ổn giá xăng dầu trong nước. Bộ Tài chính căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng ở Công văn số 6068/VPCP-KTTH ngày 27/6/2018 của Văn phòng Chính phủ để đẩy nhanh công đoạn thi công, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 quy định chi tiết và giải đáp thi hành 1 số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc trưng và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc trưng

Dịch vụ khám chữa bệnh: Trước mắt trong năm 2018 chưa thi công phương án điều chỉnh giá thành quản lý (bước 3) trong giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Thuốc và vật tư y tế: Bộ Y tế cần rút bí kíp trong việc chậm triển khai công tác đấu thầu thuốc năm 2018; Khẩn trương đã đi vào hoạt động 1 số thủ tục để triển khai đấu thầu thuốc tập trung theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đã đi vào hoạt động trong năm 2018; đồng thời dự kiến kế hoạch để có cơ sở triển khai thực hiện đấu thầu thuốc năm 2019. Thực hiện thí điểm đấu thầu tập trung đối có vật tư y tế ở tuyến trung tâm y tế trung ương do Bộ Y tế tổ chức; Hoàn thiện 1 số văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục, quy trình để áp dụng đàm phán giá thuốc…

Dịch vụ sử dụng đường bộ BOT: Bộ Giao thông vận tải tiếp tục rà soát 1 số giá thành liên quan đến hoạt động và khai thác để thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối có 1 số dự án BOT.

Dịch vụ giáo dục: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ động nắm bắt tài liệu, tính toán đăng ký công đoạn tăng giá của địa phương, phân bổ và kiểm soát mức độ tăng giá dịch vụ giáo dục cho phù hợp.

Các Bộ, ngành tăng cường công tác phối hợp, không ngừng nghỉ họp Nhóm giúp việc để thảo luận, xử lý kịp thời 1 số vấn đề phát sinh, tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình diễn biến giá cả phân khúc, dự đoán, đề xuất 1 sốh thức điều hành giá phù hợp, có thể đề xuất họp Ban Chỉ đạo điều hành giá đột xuất khi có biến động bất thường về giá ảnh hưởng đến việc kiểm soát lạm phát trong năm…

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/