Home Blog Sa lầy ở Phước Kiển, Quốc Cường Gia Lai lý giải khoản “mượn tiền”