Sau miễn nhiệm chủ tịch, Vietinbank cử ông Cát Quang Dương phụ trách HĐQT

Từ 23/7, ông Cát Quang Dương – Thành viên HĐQT, đại diện 30% vốn nhà nước ở VietinBank phụ trách vận hành của HĐQT VietinBank.

Ngày 23/7/2018 ở Hà Nội, VietinBank tổ chức Lễ ra mắt Nghị quyết của HĐQT về việc cử ông Cát Quang Dương – Thành viên HĐQT, đại diện 30% vốn nhà nước ở VietinBank phụ trách vận hành của HĐQT VietinBank.

Sau khi Bộ Chính trị và Ban Bí thư ban hành Quyết định luân chuyển ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank tham dự Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 13/7/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành Quyết định miễn nhiệm người đại diện phần vốn Nhà nước (40%) ở VietinBank đối có ông Nguyễn Văn Thắng.

Kể từ ngày 13/7/2018, ông Nguyễn Văn Thắng không còn là Chủ tịch HĐQT VietinBank.

Trên cơ sở chấp thuận của NHNN, HĐQT VietinBank đã thống nhất phân công ông Cát Quang Dương – Thành viên HĐQT, đại diện 30% vốn Nhà nước ở VietinBank phụ trách điều hành vận hành của HĐQT VietinBank kể từ ngày 23/7/2018.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/