Sẽ có thống kê về khu vực kinh tế ngầm trong tháng 2

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 02/02, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Thế Phương cho biết Bộ đang xin ý kiến 1 số bên liên quan về Đề án Khu vực kinh tế chưa quan sát.

Bộ đã thi công đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát và hiện đang xin ý kiến 1 số bộ ngành liên quan. Dự kiến Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành đề án ngay trong tháng 2 này.

“Khu vực kinh tế chưa quan sát” là 1 sốh gọi của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay cho 1 sốh gọi đối có khu vực kinh tế phi chính thức, khu vực kinh tế ngầm.

Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cho biết, Bộ KH&ĐT đã được Chính phủ giao thi công thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát bao gồm 5 thành tố gồm:

– Thành tố thứ nhất bao gồm 1 số vận hành kinh tế ngầm, là các vận hành kinh tế hợp pháp nhưng bị giấu diếm có chủ ý, nhằm tránh phải nộp thuế (thuế lương bổng, thuế VAT), tránh đâyng bảo hiểm xã hội, tránh thực hiện 1 số quy định của Nhà nước, ví dụ như về mức lương bổng tối thiểu, số giờ làm việc tối đa, điều kiện sức khỏe cho người lao động… tránh thực hiện 1 số thủ tục pháp lý, hành chính cũng như thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo thống kê.

– Thành tố thứ hai là 1 số vận hành kinh tế bất hợp pháp, bao gồm 1 số vận hành kinh tế bị pháp luật cấm, ví dụ như sản xuất, buôn bán ma túy, buôn người… Các vận hành kinh tế không bị pháp luật cấm nhưng do 1 số nhà sản xuất trái phép thực hiện cũng thuộc vào 1 số vận hành kinh tế bất hợp pháp.

– Thành tố thứ ba là vận hành của 1 số đơn vị sản xuất kinh doanh tham dự quá trình sản xuất hàng hóa, dịch vụ có mục tiêu căn bản là tạo công ăn việc làm, lương bổng cho các người thực hiện vận hành kinh tế đây.

– Các vận hành này thường vận hành diện tích nhỏ, tổ chức sản xuất dễ làm, ít có phân định rõ ràng giữa lao động và vốn của cơ sở kinh doanh có hộ gia đình. Mối quan hệ giữa người lao động và sử dụng lao động dựa trên nền móng tạm thời, gia đình chứ không dựa trên hợp đồng chính thức.

– Thành tố thứ tư là vận hành kinh tế hộ gia đình, tự sản tự tiêu của hộ gia đình bao gồm 1 số vận hành sản xuất của hộ gia đình tạo ra sản phẩm để tự tiêu dùng và tích lũy cho chính các thành viên trong gia đình (như trồng trọt, chăn nuôi, vận hành tạo ra sản phẩm vật chất khác phục vụ nhu cầu trong hộ gia đình), 1 số vận hành xây nhà để ở, tự sửa chữa nhà, tự tích lũy tài sản cố định khác, vận hành giúp việc cho gia đình.

– Thành tố thứ năm là vận hành kinh tế bị bỏ sót do chương trình thu thập dữ liệu căn bản, bao gồm cả 1 số vận hành kinh tế đáng lý phải thu thập tài liệu nhưng bị bỏ sót trong quá trình thu thập số liệu do điều tra không bao phủ đầy đủ phạm vi hoặc đối tượng điều tra không hợp tác…

Tuy nhiên, Thứ trưởng Phương cho biết Bộ KH&ĐT mới đang trong GĐ xin ý kiến 1 số bên liên quan trong việc thi công Đề án Khu vực kinh tế chưa quan sát nói trên.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương, Chính phủ đã có Nghị quyết thành lập Ban Quản lý vốn nhà nước, Bộ Nội vụ đã báo cáo Nghị quyết thành lập và chuẩn bị thành lập trong quý 2/2018.

“Ban quản lý vốn nhà nước khác có mô hình của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và sẽ quản lý tổng tài sản dao động 5 triệu tỷ đồng, là 1 quy chế bao trùm. Sẽ có các văn bản quy phạm pháp luật được thi công để bao quát Ban quản lý vốn nhà nước”, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cho hay.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/